Skip to main content

PVV-vragen over een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne:

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NPO pakt uit: lange film over ‘premierskandidaat’ Sigrid Kaag’? [*]

2.)
Waarom brengt de NPO een uren durende reclamespot van een politicus, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen?

3.)
Bestaat er een relatie tussen deze reclamespot voor D66 en het feit dat de voorzitter van de NPO een sympathisant is van D66 en dat de directeur van de VPRO een voormalig campagneleider is van D66?

4.)
Herinnert u zich de documentaire Jesse, die vlak voor de verkiezingen zou worden uitgezonden door de NPO, maar op het laatste moment werd teruggetrokken?

5.)
Hoe verhoudt zich deze zendtijd voor politieke partijen tot de Mediawet, in het bijzonder tot artikel 2.1.2, waar staat dat deze “evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud’’?

6.)
Waarom betaalt het Nederlands Filmfonds deze reclamespot? Is het een taak van een culturele subsidieclub dit te financieren?

7.)
Valt deze gift in natura onder campagnefinanciering door de NPO, VPRO en het Filmfonds?

[*] https://www.mediacourant.nl/2020/12/npo-pakt-uit-lange-film-over-premierskandidaat-sigrid-kaag/