Skip to main content

Levenslange subsidie voor kunstenaar. Welke meesterwerken levert het op?

De Partij voor de Vrijheid heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat een schrijfster, Hannemieke Stamperius, levenslang subsidie geniet van het Fonds voor de Letteren. De auteur ontvangt dit sinds het jaar 2000 omdat zij een ‘inspiratie en wegbereider’ zou zijn voor ‘de generatie schrijfsters na haar’.

Vragen van het lid Bosma aan de staatssecretaris voor Cultuur inzake levenslange subsidie voor een kunstenaar die voor inspiratie zou gaan zorgen.

 2 september 2011

 

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Gelovige Geleerden’ (*) ? 

2.)
Heeft de levenslange subsidie sinds 2000 voor mevrouw Stamperius inmiddels al geleid tot de beloofde ‘inspiratie’? Zo ja, van wie en op welke manier zijn zij geïnspireerd? Tot welke meesterwerken heeft dit geleid? Kunt u de exacte boektitels geven? 

3.)
Waarom moeten specifiek schrijfsters een ‘inspiratie en wegbereider’ hebben? Wat is er zo anders aan vrouwelijke auteurs dat zij een andere aanpak verdienen dan mannen? 

4.)
Hoeveel kunstenaars krijgen er levenslang subsidie van de kunstfondsen? 

5.)
Kunnen Henk en Ingrid ook levenslang subsidie van een kunstfonds ontvangen? Zo nee, waarom niet? 

 

(*) Elsevier, 13 augustus 2011, pagina 67