Skip to main content

PVV stelt vragen over gesubsidieerde grootverdieners in de toneelsector

Vragen van de Leden Bosma en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gesubsidieerde grootverdieners in de toneelsector.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Toneelleider Ivo van Hove grootverdiener'?(*)

2.)
Hoeveel verdient Ivo van Hove, artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam? Is dit meer dan de Balkenendenorm?

3.)
Hoeveel verdient Jan Versweyveld, decorontwerper bij hetzelfde gezelschap? Is dit meer dan de Balkenendenorm?

4.)
Als een van beide heren meer dan de Balkenendenorm verdient, op welke manier gaat u hier tegen optreden?

5.)
Gaat u voortaan in subsidievoorwaarden nadrukkelijk opnemen dat er volledige openheid van zaken gegeven dient te worden en dat salarissen aan banden worden gelegd? Zo nee, waarom niet?

 

(*) 'Toneelleider Ivo van Hove grootverdiener', bron: Het Parool, zaterdag 17 november 2012.