Skip to main content

PVV stelt vragen over bijdrage aan Culturele Hoofdstad 2018

Vragen van de leden Bosma en De Graaf aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bijdrage aan Culturele Hoofdstad 2018.


1.)
Bent u bekend met het bericht 'Rijksgeld culturele hoofdstad komt er'(*)?

2.)
In acht nemende de uitlatingen van de Eindhovense wethouder, welke toezeggingen heeft de minister aan de Eindhovense wethouder gedaan? En welke toezeggingen aangaande een Rijksbijdrage aan de kandidatuur van Europese Cultuurhoofdstad 2018 heeft de minister aan andere kandidaten gedaan?

3.)
Klopt het dat, indien een Nederlandse stad als Culturele Hoofdstad wordt aangewezen, men in dat geval kan rekenen op 20 miljoen euro van het Rijk, zoals de Eindhovense cultuurwethouder beweert?

4.)
Vindt u het verantwoord dat zoveel belastinggeld wordt verspild ter meerdere eer en glorie van de Europese Unie en bent u bereid de bedragen die door provincies en gemeenten zijn uitgegeven aan de kandidatuur voor 2018 te korten op de bijdrage uit het Provinciefonds en Gemeentefonds? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u het eens met de PVV dat het kabinet zich onmiddellijk moet distantiƫren van deze Europese zelfverheerlijking, dat het belastinggeld beter besteed kan worden en dat de kandidatuur vanuit Nederland dan ook onmiddellijk moet worden afblazen?

(*) Lees hier het bericht