Skip to main content

Wijziging Mediawet - Martin Bosma: “Nederland 1: niet NPO 1 maar PvdA 1”

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland 1 een andere naam krijgt;

overwegende dat deze zender het domein zal worden van programma's van de socialistische VARA, zoals 'De Wereld Draait Door' en 'Pauw en Witteman';

overwegende dat ook het naar links hellende NOS Journaal hier zal uitzenden;

overwegende dat transparantie en herkenbaarheid in het belang zijn van de omroep en dat product placement gemarkeerd dient te worden;

verzoekt de regering, er bij de publieke omroep op aan te dringen de naam Nederland 1 niet te veranderen in NPO1, maar in PvdA1,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma