Skip to main content

PVV-vragen over verkapt stemadvies gemeente Sittard-Geleen

Vragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkapt stemadvies van de gemeente Sittard-Geleen:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Sittard stuurt inwoners pro-EU-brief'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een gemeente het stemgedrag van haar burgers probeert te beïnvloeden door een pro–EU stemadvies rond te sturen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid de burgemeester van Sittard op het matje te roepen om hem te verplichten een brief naar zijn inwoners te sturen waarin hij afstand neemt van zijn pro-EU stellingname? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wilt u deze vragen ruimschoots voor 22 mei beantwoorden?

(*) http://nos.nl/artikel/645319-sittard-stuurt-inwoners-proeubrief.html