Skip to main content

Broertjes bij het oud papier!

De Partij voor de Vrijheid wil dat minister Plasterk onmiddellijk PvdA'er Pieter Broertjes uit zijn ambt verwijderd. De burgemeester van Hilversum vergoelijkt ISIS-jihadisten door ze te vergelijken met de Joden die zich inzetten voor de opbouw van Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten.

Martin Bosma: "Nederlandse soldaten stellen hun leven in de waagschaal om ISIS te bestrijden en deze PvdA'er treedt op als pr-medewerker van deze middeleeuwers. De PvdA doet nu alles om haar islamitische achterban naar de mond te praten. Voor mijn partij is Israël een bron van trots. De PvdA kiest de kant van de krachten die dat land en het Westen willen vernietigen."

Vragen van lid Bosma (PVV) aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken:

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Ophef om uitspraak Broertjes'(*)?

2.)
Bent u met de fractie van de PVV van mening dat de staat Israël een van de grootste wonderen uit de menselijke geschiedenis vormt, alsmede een moderne democratie die op onwaarschijnlijke wijze succesvol is op het gebied van high-tech en landbouw en dat het land een bron van trots is voor iedere westerling die de zaak van de vrijheid een warm hart toedraagt?

3.)
Vindt u dat een vergelijking Israël met het middeleeuwse ISIS totaal ziek is? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat nu Nederlandse soldaten oorlogshandelingen verrichten tegen ISIS en daarmee hun levens wagen voor de bestrijding van deze demonische organisatie het geen pas geeft dat een burgemeester de zijde van de vijand kiest?

5.)
Bent u bereid deze cultuur-relativistische PvdA'er onmiddellijk op non-actief te zetten?

(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/23237610/__Ophef_rond_uitspraak_Broertjes__.html