Skip to main content

EO gaat PVV-kiezers opvoeden

De Partij voor de Vrijheid wil weten of de NPO ook met programma's komt die D66-kiezers wijzen op de betalingen aan de EU. En of de EO PvdA-stemmers meeneemt naar plekken waar de zorg gesloopt wordt.

De PVV is daar benieuwd naar omdat de EO PVV-kiezers mee op reis gaat nemen om ze te overtuigen dat de massa-immigratie naar Nederland een goede zaak is. In het programma 'Rot op naar je eigen land' wordt mensen die kritisch staan tegenover de toestroom uitgelegd dat zij anders moeten denken. De PVV herinnert zich goed dat de EO eerder een kerkdienst uitzond, exclusief gericht tegen de Partij voor de Vrijheid.

De PVV wijst erop dat de NPO pretendeert 'van ons allemaal, voor ons allemaal' te zijn. Ook functioneert de omroep op basis van de Mediawet.

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de Staatssecretaris van OCW over het EO-programma 'Rot Op Naar Je Eigen Land'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'EO zendt Dennis van der Geest met PVV-aanhangers naar vluchtelingenkampen'(*)?

2.)
Komt er ook een programma waarin PvdA-kiezers geconfronteerd worden met de problemen in de zorg? Zo nee, waarom niet?

3.)
Komt er ook een programma waarin GroenLinks-kiezers eens worden meegenomen naar de oude wijken zodat ze de problemen ten gevolge van de massa-immigratie eens van nabij kunnen zien? Zo nee, waarom niet?

4.)
Komt er ook een programma waarin D66'ers getoond wordt hoe Nederlandse gezinnen moeten blauwliggen vanwege de betalingen aan de EU? Zo nee, waarom niet?

5.)
Indien bovenstaande drie vragen (of een daarvan) met 'nee' is beantwoord: waarom komt er dan wel een programma waarin exclusief PVV-kiezers op andere gedachten worden gebracht?

6.)
Hoe verhoudt het zich tot de Mediawet - in het bijzonder artikel 2.1.2 lid B dat voorschrijft dat de omroep op "evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft", maar ook artikelen 2.1.2 lid E ("hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen") en lid F ("voor iedereen toegankelijk") - dat exclusief PVV-kiezers op andere gedachten moeten worden gebracht?

(*) Lees hier het bericht op Televizier.nl