Skip to main content

Nederlandse ambassade Zuid-Afrika steunt rassenwetten

Kamervragen van de Leden Bosma en De Roon (beiden PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika die anti-blanke quota's promoot.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de tweet van onze ambassadeur in Zuid-Afrika die blijkbaar een avond heeft georganiseerd ter promotie van BBEEE*?

2.)
Bent u ervan op de hoogte dat "broad-based black economic empowerment" niets anders behelst dat anti-blanke quota's?

3.)
Deelt u de observatie van mevrouw Karin de Hauwere van de universiteit van Nijmegen die in haar onderzoek (Beyond the rainbow, a research among poor white Young adults in Port Elizabeth, Radboud University of Nijmegen, June 2007) stelt dat de Zuid-Afrikaanse rassenwetten bijdragen aan de verpaupering van Afrikaners en andere blanken in Zuid-Afrika?

4.)
Is het de taak van Nederlandse ambassades rassenwetten te promoten?

 

(*) https://twitter.com/marisagerards/status/588439479721013248