Skip to main content

Pia Dijkstra (D66) betrokken bij genocide en grootscheepse mensenrechtenschendingen, dus niet aanvaardbaar als voorzitter commissie Binnenlandse Zaken

De Partij voor de Vrijheid verzet zich vandaag tegen het voorzitterschap van Pia Dijkstra van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door het vertrekken van Magda Berndsen zal Dijkstra deze positie overnemen. De PVV vindt dit niet aanvaardbaar.

Pia Dijkstra was betrokken bij genocide en mensenrechtenschendingen. Dit maakt haar voor het voorzitterschap van uitgerekend de Vaste Kamercommissie, die toeziet op het openbaar bestuur en de kwaliteit van onze democratie, volledig ongeloofwaardig.
De D66'er was jarenlang bestuurslid en woordvoerder van de stichting Omroep voor Radio Freedom, nauw verbonden met het communistische AABN. Dijkstra zette zich in voor de ANC-zender Radio Freedom, gesticht en gefinancierd door de Sovjet-Unie.

Radio Freedom was een cruciaal instrument in de Volksoorlog, de belangrijkste strijd van het ANC: resulterend in de genocide op 20.500 merendeels Zoeloes. Deze mensen behoorden veelal tot Inkatha, de belangrijkste concurrent van het ANC. Radio Freedom riep op tot het gebruik van molotov-cocktails tegen burgers, aanslagen op treinen en het saboteren van verkiezingen door moordaanvallen. Radio Freedom diende om haat en geweld tegen politieke tegenstanders te verspreiden. Zo werd de leider van de grootste anti-apartheidsbeweging Inkatha prins Buthelezi aangemerkt als "slang" die moest worden vermoord. Daarnaast riep de zender op tot racistische haat en geweld in het bijzonder tegen Zoeloes en Afrikaners.

De zender waar Dijkstra jarenlang voor werkte moedigde ook het gruwelijk vermoorden van politieke tegenstanders met brandende autobanden aan, het zogenaamde 'necklacing' dat honderden levens kostte. Radio Freedom zette aan tot het gebruik van landmijnen tegen burgers. Om die reden verweet de Waarheidscommissie in 1996 het ANC "grootscheepse schendingen van de mensenrechten".

De zender zond uit vanuit de volksrepubliek Ethiopië waar toen 2 miljoen mensen werden vermoord, alsmede vanuit de communistische dictaturen Angola en Mozambique.

PVV-woordvoerder Martin Bosma: "Radio Freedom riep op tot aanslagen op democratisch gekozen lokale politici. Daarbij was alles geoorloofd: brandbommen, mijnen en handgranaten. Vele honderden stierven. Radio Freedom juichte als politici zich terugtrokken uit angst voor geweld. Wie daaraan meewerkt, zoals mevrouw Dijkstra, heeft blijkbaar geen respect voor de regels van de democratie en kan natuurlijk nooit geloofwaardig een commissie voorzitten die toeziet op ons openbaar bestuur."

"Het ANC liet alleen leden toe die zwart waren. Joden, Indiërs, blanken en kleurlingen (mensen van gemengd ras) waren uitgesloten. Dat racisme was blijkbaar aanvaardbaar voor mevrouw Dijkstra. Mede dankzij de inzet van heel veel idealisten zoals mevrouw Dijkstra is Zuid-Afrika nu het meest racistische land ter wereld, met 114 rassenwetten. Het ANC is als regeringspartij verantwoordelijk voor 365.000 onnodige AIDS-doden, vele honderden marteldoden per jaar, een explosie aan corruptie en misdaad, alsmede de stelselmatige vernieling van het onderwijs en de zorg. Mevrouw Dijkstra heeft nooit afstand genomen van haar strijd voor het genocidale en communistische ANC."