Skip to main content

PVV-vragen over intentie van NPO-voorzitter Hagoort om de politiek te beïnvloeden

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris voor Mediazaken, de heer Dekker. over NPO-voorzitter Hagoort over diens intentie de politiek te beïnvloeden.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Veel ergernis over klimaatcampagne NPO”?(*)

2.)
Hoe beoordeelt u de woorden van NPO-voorzitter Hagoort (“Ik zie politiek die heel erg aarzelt om iets te doen. Wij hebben invloed op publieke opinie. Zo geven we voedingsbodem aan politiek om tot beleid over te gaan.”) die betekenen dat hij het als zijn taak ziet de politiek te beïnvloeden?

3.)
Op grond van welk artikel in de Mediawet vervult Hagoort een politieke taak? Welke kiezers hebben hem gekozen?

4.)
Hoe verhoudt de sturing van informatie van de NPO zich tot de artikel 2.1 van de Mediawet, in het bijzonder lid 2.b dat juist van de omroep eist “op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving” te geven, alsmede lid 2.e dat voorschrijft dat de publieke omroep “voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen”?

5.)
Betalen wij belasting om via de staatsomroep tot een andere mening gebracht te worden?

6.)
Welke meningen worden nog meer voorgeschreven door de staatsomroep? Graag in alfabetische volgorde.

7.)
Deelt u de mening dat de heer Hagoort niet langer te handhaven is en dat hij zijn politieke carrière beter elders kan voortzetten?

(*) Veel ergernis over klimaatcampagne NPO, Mediacourant, 30 november 2015 http://www.mediacourant.nl/2015/11/veel-ergernis-over-klimaatcampagne-npo/