Skip to main content

PVV-vragen over online platform voor 'vluchtelingen' dat Publieke Omroep wil starten

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de staatssecretaris van media over het online platform voor ‘vluchtelingen’ dat de Publieke Omroep wil beginnen.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Videodienst. Publieke omroepen willen een Netflix beginnen voor vluchtelingen’? (*)

2.)
Klopt het dat videodienst ‘Net in Nederland’ een kostbaar platform wordt, zelfs als van bestaand materiaal gebruikgemaakt wordt, in verband met vertalingen en aanpassingen in het kader van de toegankelijkheid? Wat zijn de geschatte kosten van het platform?

3.)
Op basis van welk artikel uit de Mediawet maakt, bewerkt of ontsluit de publieke omroep programma’s voor mensen waarvan ook nog niet bepaald is of ze wel in Nederland mogen blijven? Vindt u dat het een taak van de publieke omroep is om een dergelijk platform te beginnen?

4.)
Klopt het dat de publieke omroep onderzoek heeft gedaan naar herkomst van vluchtelingen ten behoeve van het ‘online platform voor nieuwkomers’? Zo ja, wat waren de bevindingen en op welke etnische groepen en op welke herkomstlanden wil de publieke omroep zich gaan richten? Met welke talen wil ze rekening houden? Passen deze bevindingen bij het beeld van de ‘vluchtelingen’ dat de publieke omroep momenteel aan het Nederlandse publiek laat zien? Hoe beoordeelt u dit?

5.)
Klopt het dat ‘Net in Nederland’ tips gaat geven aan migranten waarmee ze makkelijker door de asielprocedure kunnen komen? Wat vindt u hiervan?

6.)
Wilt u direct een streep door dit bizarre initiatief van de publieke omroep zetten? Zo nee, waarom niet? Kunt u verder garanderen dat er geen subsidies beschikbaar gesteld worden voor dit project?

 

(*) ‘Videodienst. Publieke omroepen willen een Netflix beginnen voor vluchtelingen’, NRC-Handelsblad, 14-12-2015