Skip to main content

PVV-vragen over ambassadeur die zich uitspreekt over ontwikkelingshulp

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van ontwikkelingshulp mevrouw Ploumen inzake de vrijheid van meningsuiting van onze ambassadeurs.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Ploumen: ambassadeur wacht ‘stevig gesprek’”? (*)

2.)
Deelt u de mening dat onze ambassadeur in Kenia een pluim verdient omdat hij het stilzwijgen doorbreekt inzake de verspilling die ontwikkelingshulp heet?

3.)
Waarom wacht deze ambassadeur “een stevig gesprek”, terwijl het juist beleid van uw ministerie is dat ambassadeurs meer communiceren met de buitenwereld?

4.)
Hoeveel belastinggeld is er de afgelopen jaren naar Kenia gegaan? Deelt u mening van onze ambassadeur dat dit land een “bodemloze put” is?

5.)
Is dit bedrag terug te vorderen?

6.)
Deelt u de mening dat ambassadeur Frank Makken een nationale held is en een ridderorde verdient?

(*) http://nieuws.tpo.nl/kort-nieuws/2016/07/06/ploumen-ambassadeur-wacht-stevig-gesprek/