Skip to main content

PVV-vragen over de Clinton foundation

Vragen van de Leden Bosma en Graus (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de Clinton Foundation

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Nederland geeft miljoenen aan Clinton Foundation’?(*)

2.)
In welke landen zijn projecten uitgevoerd met de ruim vier miljoen die aan de Clinton Foundation is overmaakt? Kunt u een lijst verstrekken met de projecten die met dit geld zijn bekostigd?

3.) Wat is exact de rol van de Clinton Foundation geweest bij het uitvoeren van deze projecten?

4.)
Waarom is Nederland in zee gegaan met de Clinton Foundation en waarom heeft Nederland haar beleidsdoelstellingen door de Clinton Foundation willen laten verwezenlijken?

5.)
Wat is er uit de evaluaties gekomen die ongetwijfeld hebben plaatsgevonden nadat er ruim vier miljoen euro is overgemaakt naar Hillary Clinton?

6.)
In welke mate is de ‘voedselzekerheid’ verbeterd door deze donatie? Welke Nederlandse bedrijven hebben aantoonbaar voordeel gehad van deze donatie van ruim vier miljoen? Hoeveel hebben deze bedrijven daardoor extra aan de schatkist kunnen afdragen?

7.)
Kunt u garanderen dat er –door de schenking aan de Clinton Foundation- geen Nederlands belastinggeld is gebruikt voor de (permanente) campagne van Hillary Clinton?

8.)
Heeft Nederland het initiatief genomen om dit geld over te maken aan de Clinton Foundation of heeft de Clinton Foundation Nederland benaderd om een ‘bijdrage’ te vragen? Kunt u de daarbij verstuurde brieven, berichten en de gemaakte verslagen naar de Tweede Kamer sturen?

9.)
Is al het geld gebruikt voor de activiteiten waarvoor het bestemd was? Zo ja, kunt u dan een specificatie sturen? Zo nee, kunt u de Clinton Foundation dan verzoeken het restant terug te storten?

(*) ‘Nederland geeft miljoenen aan Clinton Foundation’, http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2033268-nederland-geeft-miljoenen-aan-clinton-foundation.html