Skip to main content

PVV-vragen over actieve bemoeienis van de minister van Sociale Zaken met Zwarte pieten

Vragen van de Leden Bosma en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de actieve bemoeienis van de minister van Sociale Zaken met Zwarte Piet

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Katholieke stichting ondertekent verklaring Zwarte Piet niet’? (*)

2.)
Op basis waarvan ziet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het als zijn taak om zich met het sinterklaasfeest en het uiterlijk van Zwarte Piet te bemoeien?

3.)
Met welke feesten bemoeit de minister van Sociale Zaken zich nog meer? Hebben Suikerfeest, Offerfeest en Ramadan ook zijn aandacht, of is zijn verontwaardiging alleen maar gericht tegen Nederlandse feestdagen?

4.)
Wie waren op het overleg aanwezig? Op grond waarvan is de selectie gepleegd?

5.)
Waarom probeert de minister van Sociale Zaken de aanwezigen een verklaring te laten ondertekenen? Is dit bedoeld om hen medeplichtig te maken aan het afschaffen van het feest?

6.)
Waarom doet de minister van Sociale Zaken zich voor als een neutrale scheidsrechter, terwijl hij meermalen heeft gepleit voor het afschaffen van onze dierbare kindervriend?

(*)
‘Katholieke stichting ondertekent verklaring Zwarte Piet niet’, http://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/04/katholieken-ondertekenen-verklaring-zwarte-piet-niet-4624250-a1524771