Skip to main content

PVV-vragen over het anti-Zwarte Pietenberaad

Vragen van de leden Bosma en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het anti-Zwarte Pietenberaad:

1.)
Bent u bekend met het bericht “Burgemeester Maassluis met AH bij Anti-Zwarte Pietenberaad(*)?”

2.)
Wie waren aanwezig op dit anti-Zwarte Pietenberaad? Hoe vond de selectie plaats?

3.)
Klopt het dat er dit jaar, en de afgelopen jaren, reeds vier van deze bijeenkomsten zijn geweest? Zo nee, hoeveel dan wel?

4.)
Kunt u een overzicht geven van deze bijeenkomsten, in het bijzonder de data en de aanwezigen?

5.)
Op welke manier heeft minister Asscher de Kamer hierover geïnformeerd?

6.)
Waarom laat de minister de aanwezigen een verklaring ondertekenen die overduidelijk bedoeld is hen afstand te laten nemen van onze dierbare Zwarte Piet? Acht u dit opzetje slinks?

(*) http://www.schiedamsnieuws.nl/burgemeester-maassluis-ah-anti-zwarte-pietenberaad/