Skip to main content

PVV-vragen over een NOS-taalcommissie

Kamervragen aan de minister voor media, de heer Arie Slob inzake een taalcommissie van de NOS van het lid Bosma (Partij voor de Vrijheid):

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NOS-taalcommissie Blank = verboden woord’, GeenStijl van 23 januari 2018(*)?

2.)
Wat is de taakopdracht van deze Taalcommissie?

3.)
Welke besluiten heeft zij de afgelopen vijf jaar genomen?

4.)
Kunt u de notulen openbaar maken?

5.)
Sinds wanneer bestaat zij en wie heeft deze ingesteld?

6.)
Wie hebben er zitting in deze commissie?

7.)
Wie heeft hen benoemd? Op voorspraak van wie? Op grond van welke expertise?

8.)
Op welke manier is gewaarborgd door deze commissie representatief voor ons gehele volk of zijn het toch weer voornamelijk Sylvana Simons-achtigen die hierin zitting hebben?

9.)
Op grond waarvan meent deze commissie dat het woord ‘blank’ een negatieve connotatie heeft? Is hier enige wetenschappelijk bewijs voor of is er weer sprake van politiek-correct macrameeën?

10.)
Waarom heeft ‘zwart’ geen negatieve connotatie? Graag ook hier weer de wetenschappelijke onderbouwing.

11.)
Deelt u de mening van mijn fractie dat het een kenmerk is van een dictatuur dat het de woordenschat van een volk probeert te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld wordt beschreven in het boek 1984 van George Orwell?

(*) https://www.geenstijl.nl/5140401/blank-blank-blank/