Skip to main content

PVV-vragen het verwijderen van een boek uit een bibliotheek omdat het 'negatieve emoties' oproept en 'aanstoot' geeft

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van cultuur Van Engelshoven inzake het verwijderen van een boek uit een bibliotheek omdat het 'negatieve emoties' oproept en 'aanstoot' geeft:

1.)
Heeft kennisgenomen van het bericht Reactie OBA op ophef kinderboek over Suriname(*)?

2.)
Deelt u de mening dat onze cultuur geweld wordt aangedaan als boeken uit bibliotheken worden verwijderd omdat mensen er aanstoot aan nemen?

3.)
Hoeveel boeken blijven er over in bibliotheken als alle boeken waar mensen aanstoot aan nemen verwijderd worden? Kunt u de titels van deze boeken noemen?

4.)
Is het niet de taak van bibliotheken boeken aan te bieden die emoties oproepen, inclusief 'negatieve emoties'? Wat zijn dat, 'negatieve emoties'?

5.)
Wat is er met het boek gebeurd? Worden verwijderde boeken door de bibliotheek verbrand?

6.)
Bent u bereid in gesprek te treden met de burgemeester van Amsterdam om te zorgen dat de vrijheid van burgers om te lezen wat ze willen hersteld wordt?

(*) https://www.oba.nl/nieuws/reactie-oba-op-ophef-kinderboek-over-suriname.html