Skip to main content

PVV-vragen over de uit de klauwen lopende bedragen die de NPO jaarlijks aan consultants betaalt

Vragen van het Lid Martin Bosma (PVV) aan de minister voor OCW over de uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Consultancy en inhuurkosten van NPO lopen uit de klauwen’? (*)

2.)
Wat vindt u zelf van de situatie dat in 2017 de advies- en inhuurkosten maar liefst 44% van de lonen en salarissen van de NPO bedroegen en in 2016 zelfs 59%?

3.)
Wat vindt u zelf een redelijk percentage aan externe inhuur en waarom is de Roemer-norm niet gehanteerd?

4.)
Hoe beoordeelt u de stelling die op consultancy.nl wordt geponeerd: ‘De hoge uitgaven aan externen is een van de redenen waarom NPO rode cijfers schrijft’? (*)

5.)
Hoeveel heeft het recente rapport van de Boston Consultancy Group (aangevraagd om geld te besparen op overhead) gekost en hoeveel geld is er tot nog toe mee bespaard dankzij dit rapport?

6.)
Kunt u een compleet overzicht geven van alle betalingen van de NPO aan de Boston Consultancy Group, ook wel aangeduid als de ‘huisconsultant’ van de NPO, van de afgelopen tien jaar?

7.)
Kunt u een compleet overzicht geven van alle adviesbureaus die de afgelopen vijf jaar de NPO hebben geadviseerd, inclusief de bedragen die aan deze firma’s zijn betaald? Op welke plek bij de NPO zijn zij actief?

8.)
Wat vindt u van de situatie dat de Boston Consultancy Group zowel door het ministerie van OCW als door de NPO wordt ingehuurd om advies te geven over en áán de NPO?

9.)
Wat vindt u ervan dat zelfs consultancy.nl ( hét platform voor en over de advies- en consultancybranche, dat samenwerkt met 130 adviesbureaus) verwonderd is dat dit gebeurt met publiek geld?

10.)
Volgens Consultancy.nl werd in 2017 door de NPO 10,7 miljoen uitgegeven aan advies- en inhuurkosten. Zijn dit alle advies- en inhuurkosten, of zijn er meer kosten gemaakt voor advies en/of inhuur? (Zo staat bijvoorbeeld in het jaarverslag van de NPO over 2017 dat aan automatisering een bedrag van 10,74 miljoen werd uitgegeven, werden met dit bedrag ook externen ingehuurd of adviesrapporten betaald?)


(*) ‘Consultancy en inhuurkosten van NPO lopen uit de klauwen’, bron: https://www.consultancy.nl/nieuws/19794/consultancy-en-inhuurkosten-van-npo-lopen-uit-de-klauwen