Skip to main content

PVV-vragen over mogelijke selectiviteit bij de NOS

 Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister van OCW over mogelijke selectiviteit bij de NOS

1.)
Bent u bekend met het bericht van CBS waarin wordt gemeld dat er definitief geen bewijs is voor de samenzweringstheorie dat er door Amerikanen (die al dan niet betrokken waren bij de campagne van Donald J. Trump) met de Russen werd samengewerkt om de verkiezingen te beïnvloeden? (1)

2.)
Bent u bekend met de bepalingen in de mediawet die voorschrijven dat de publieke media evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand dienen te zijn en dat zij op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving dienen te geven en dat ze horen te voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen?

3.)
Ziet u het als uw taak om er als minister op toe te zien dat wetten in Nederland, zoals de Mediawet, worden nageleefd?

4.)
Vindt u dat de Mediawet wordt nageleefd als excuses van de NOS uitblijven voor de foutieve berichtgeving van de afgelopen jaren met betrekking tot Trump en ‘de Russen’? Dit tevens in het licht van een eerdere situatie waarbij de NOS wél excuses maakte voor de verslaglegging van een PVV-activiteit? (2)

(1) https://twitter.com/CBSNews/status/1118874525968621570
(2) https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/02/excuses-nos-over-foutieve-berichtgeving-wilders-454561/