Skip to main content

PVV-vragen over het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten:

1.)
Bent u bekend met de artikelen ‘Halsema beperkt Michael Jacobs op de Dam’ (1), ‘Burgemeester van Eindhoven verbiedt Pegida-demonstratie tijdens suikerfeest’ (2) en ‘Eis: grijp in bij verstoren Israël-demo’? (3)

2.)
Hoeveel is het recht op demonstratie nog waard als demonstraties worden verboden wanneer er protest tegen deze demonstraties komt? Hoe ziet u dit in het licht van artikel 1 en artikel 9 van de Grondwet?

3.)
Hoe valt de trend om demonstraties te verbieden te rijmen met uw vroegere –maar alsnog recente- opvatting dat het recht om te demonstreren ‘bijkans heilig’ is? (4)

4.)
Bent u het met de PVV eens dat door het handelen van de Nederlandse overheid en door Nederlandse bestuurders –mede onder uw verantwoordelijkheid- de Nederlandse Grondwet ondergeschikt wordt gemaakt aan het ‘recht van de sterkste’? Bent u het met de PVV eens dat dit niet acceptabel is?

5.)
Waarom worden Blokkeerfriezen hard aangepakt en komen mensen die demonstraties voor Israël of tegen de islam onmogelijk maken er gewoon mee weg? Hoe ziet u dit in het licht van artikel 1 en artikel 9 van de Grondwet?

(1) https://jonet.nl/halsema-beperkt-michael-jacobs-op-de-dam/

(2) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/burgemeester-van-eindhoven-verbiedt-pegida-demonstratie-tijdens-suikerfeest~bab7174d/

(3) https://www.telegraaf.nl/nieuws/3658856/eis-grijp-in-bij-verstoren-israel-demo

(4) https://www.ad.nl/politiek/ollongren-in-gesprek-met-burgemeesters-over-demonstratierecht~a1e173e0/