Skip to main content

Vragen over Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin

1.)

In hoeverre klopt de informatie dat tientallen IS-veteranen in Afrin vechten voor aan Turkije gelieerde strijdgroepen?*

2.)

Beschikt u over informatie dat IS-veteranen (waaronder IS-commandanten) samenwerken met de Turkse inlichtingendienst (MIT)?

3.)

Kunt u aangeven of op de lijst met 40 IS-veteranen, ook personen staan met de Nederlandse nationaliteit?

4.)

Bestaat volgens u het risico dat Turkije bij het creëren van een nieuwe “bufferzone” in Noord-Syrië opnieuw gebruik zal maken van IS-veteranen? Zo nee, waarom niet?

5.)

Heeft Nederland in het kader van het totaal mislukte NLA-programma direct of indirect materiële dan wel financiële steun verleend aan één of meer van de IS-veteranen van de lijst?

6.)

Bent u nog steeds van mening dat het NLA-programma van onschatbare waarde is geweest voor de Nederlandse inlichtingenpositie?
Zo ja, kunt u dan op basis van die kennelijk geweldige Nederlandse inlichtingenpositie aangeven of en in welke mate Turkije op Syrische grondgebied samenwerkt of heeft samengewerkt met (voormalige) IS-strijders?

7.)

Bent u bereid om binnen de NAVO te pleiten voor een onderzoek naar de samenwerking van Turkije met IS-veteranen?

8.)

Bent u bereid uw standpunt (dat Turkije lid moet blijven van de NAVO) te herzien als onomstotelijk vast komt te staan dat Turkije samenwerkt met (voormalige) IS-strijders? Zo nee, waarom niet?

9.)

Wilt u iedere vraag afzonderlijk beantwoorden?

*)  https://rojavainformationcenter.com/2019/08/database-over-40-former-isis-members-now-part-of-turkish-backed-force