Skip to main content

Notaoverleg China

Voorzitter,
Een Chinees stelletje op de fiets, met op de achtergrond een bollenveld vol rode tulpen in Noordwijkerhout.
Het lijkt een plaatje uit een reisbrochure maar het staat op pagina zes in de China-notitie van dit kabinet.

Toch staat het plaatje daar op zijn plaats. De China-notitie heeft namelijk meer weg van een brochure met landeninformatie, dan van een strategisch visiestuk.

Logisch dat het uiteindelijk de “beleidsnotitie China” is gaan heten in plaats van een door de Kamer gevraagde “China strategie”. Het is namelijk een slap aftreksel geworden van iets dat een strategie had moeten voorstellen.

Het stuk straalt geen daadkracht uit en is doorspekt met vage beleidsdoelen.

China daarentegen treedt wèl daadkrachtig op en heeft wèl een duidelijk doel: Het wil uiterlijk in 2049 een absolute wereldmacht zijn.

En om dat doel te bereiken maakt China listig gebruik van internationale organisaties, doet het strategische investeringen, en bespioneert het alles wat los en vastzit. Voor eigen gewin.

Moreel is het niet allemaal in de haak wat ze doen, maar het Chinese leiderschap komt zonder aarzeling op voor het nationale belang.

Het is, alle terechte kritiek op China daargelaten, iets dat onze bewindspersonen soms nog moeten leren….want dit kabinet is liever aan het dagdromen over meer “EU-cohesie”, dan dat het zich focust op concrete maatregelen in het Nederlands belang.

Terwijl we in plaats van politiek dagdromen, juist een politiek van daadkrachtig optreden nodig hebben.
Want niet het gebrek aan cohesie gaat ons opbreken in de relatie met China, maar het gebrek aan daadkracht.

Met andere woorden. Nederland moet niet achter de kudde aanlopen maar voor de kudde uit. In het eigen belang. Of het nu gaat om 5G, handelsbetrekkingen, bedrijfsspionage of Chinese investeringen.

Neem de kwestie Huawei.

De AIVD en MIVD waarschuwen al geruime tijd voor China en Huawei. En nu is ook nog eens gebleken dat Huawei-personeel banden heeft met het Chinese leger.

Maar Nederland blijft besluiteloos, wikt, weegt en wacht. En het zal de PVV niet verbazen als de Chinese “draak van Troje” uiteindelijk toch wordt binnen gehaald. Wat eigenlijk onder geen beding zou moeten gebeuren als je het nationale (veiligheids) belang serieus neemt.
Overigens is Huawei in ons 5G-netwerk ook gevaarlijk voor de Navo.

Ook op andere terreinen moeten we meer opkomen voor het Nederlands belang, risico’s uitsluiten en vooral niet naïef zijn. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.

Zo is breed bekend dat Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen de dupe zijn van Chinese spionage. Soms digitaal, maar vaak ook ouderwets door hier aanwezige Chinese studenten van vlees en bloed.

De AIVD waarschuwt er voor. Maar toch is het kabinet er niet in geslaagd ook maar één Chinees te weren. Er worden geen rode lijnen getrokken en geen signalen afgegeven.

De Communistische Partij en het Chinese leger zijn er misschien dankbaar voor, maar de PVV niet!

Want waar het kabinet wel concreet is ingegaan op het risico van Iraanse studenten, laat het dat na bij Chinese student-spionnen. Daarom zien we graag dat het kabinet alsnog gaat optreden, en handlangers van het Chinese leger het land uitstuurt!? Meer dan 20 Chinese studenten in ons land zijn/waren afkomstig van een Chinese militaire academie.

China is de communistische partij, en de communistische partij is China.

En dat geldt ook voor het gros van de Chinese bedrijven. Zelfs de private bedrijven (geschat wordt 70%) hebben een partijcel.

Daarom is het van een cruciaal belang dat Nederland beschermd wordt tegen Chinese investeringen in bedrijven en sectoren die onze nationale veiligheid raken:
Zoals investeringen in telecombedrijven, energiemaatschappen en drinkwaterbedrijven.

Maar ook in havengebieden. Het Chinese Cosco heeft een grote belangen in de havens van Pireaus, Zeebrugge en Valencia. Iets dat we in Nederland niet moeten willen.

Daarom de concrete vraag of Nederland momenteel wel in staat is Chinese investeringen, in bijvoorbeeld Rotterdamse terminals, te verhinderen? JA of NEE.

En in welke mate is al sprake van Chinese investeringen in onze havengebieden?

Een glashelder antwoord zie ik niet terug in de stukken. Ook niet wie voor een dergelijke screening eindverantwoordelijk zou zijn? Ook dat blijft onduidelijk.

Hier moet echt een scherp antwoord op komen. Of anders moet met spoed een nationaal screeningsmechanisme worden opgesteld. Graag hoor ik meer van de minister.

De Chinese toeristen die na een bezoekje bollenvelden en Keukenhof huiswaarts keren, komen in een communistische controlestaat terug. Dat is nog steeds de situatie in China, dertig jaar na het bloedige uiteen meppen van het studentenprotest in Beijing.

Maar de controledwang van de communistische partij en de politiek van repressie houdt niet op bij de landsgrenzen. Het dreigt ook westerse waarden elders weg te drukken.

En ook op dat punt ontbreekt een duidelijke stellingname van het kabinet. Als het gaat om de protesten in Hongkong, of de uitsluiting van Taiwan bij internationale organisaties houdt dit kabinet zich op de vlakte.

De PVV ziet dat graag anders.

We moeten sterke banden blijven onderhouden met landen ,gebieden en mensen die onze waarden omarmen. Zoals Zuid-Korea, Japan, Taiwan en HongKong.

Want de opvatting dat de Westerse wereld en China systeemrivalen zijn, is een terechte. En daarvan uitgaande, moet je ook opkomen voor je systeemvrienden. Laat ze niet opslokken door het uitpuilende communisme.

Dat kan Nederland en de wereld duur komen te staan in de periode na 2049.