Skip to main content

MH17 (plenair)

Voorzitter,
De PVV steunt de beslissing van het OM, om tot de vervolging van drie Russen en een Oekraïner over te gaan als onderdeel van het MH17-proces.

Het strafproces komt hiermee een stapje dichterbij.
Maar een goede afloop – één die recht doet aan de moord op 196 landgenoten – raakt verder uit beeld, vrees ik.

Rusland werkt nauwelijks mee, de antisemitische premier van Maleisië blijft twijfel zaaien….. en ook Oekraïne heeft het nu grandioos af laten weten.

Als onderdeel van een gevangenenruil zou Oekraïne een MH17-kroongetuige (!) hebben overgedragen aan Rusland. Later werd, door het OM, in een brief aan Oekraïne zelfs gesproken over de uitlevering van een verdachte!

Kan de minister van Veiligheid en Justitie dat laatste bevestigen?
Was/is Wladimir Tsemach, de man over wie ik spreek en die leiding gaf aan een luchtafweerbrigade in Oost-Oekraïne, inderdaad verdachte?

Wat betekent de overdracht van Tsemach aan Rusland, voor de relatie met Oekraïne binnen - en buiten - het Justitieel Onderzoeksteam (JIT) ? Is Oekraïne nog wel te vertrouwen nu gebleken is dat het een kroongetuige/verdachte in 297 moordzaken als ruilmiddel heeft ingezet in een transactie met Rusland? Graag een reactie van de minister.

9 maart volgend jaar wordt het MH17-proces gestart.
Zonder verdachten in de bankjes, zonder kroongetuige en zonder onvoorwaardelijke politieke steun van (aanvankelijke) bondgenoten.

Het begint er daarom steeds meer op te lijken dat de zaak als los zand door de handen van dit kabinet glipt.

En ik moet zeggen: het lijkt er op dat het kabinet dat goeddeels aan zichzelf te wijten heeft!

Nergens blijkt uit dat het kabinet alles uit de kast heeft gehaald om de overdracht van Tsemach aan Rusland te voorkomen.

Want dat Tsemach goud waard is, blijkt wel uit het feit dat Rusland nou juist hem als cruciaal onderdeel van de ruil zag. Zonder Tsemach, zou er helemaal geen ruil komen, was de Russische eis. En toch waren onze bewindspersonen in de weken voorafgaand aan de ruil onzichtbaar en muisstil. Terwijl ze wel kennis hadden dat Tsemach in een ruil betrokken zou worden.

De stille diplomatie heeft gefaald.

En Tsemach zal vast niet zo dom zijn geweest om vlak voor zijn uitlevering volledige openheid van zaken te geven tegenover een haastig naar Kiev overgevlogen OM-medewerker. Of wel soms? Graag een reactie van de minister.

Waar Rusland en Oekraïne met de gevangenenruil – begrijpelijkerwijs - aan hun eigen belangen hebben gedacht, is het de conclusie van de PVV dat dit kabinet de eigen belangen juist heeft geschaad.

Waarom heeft Nederland niet meteen in augustus de zaak hoog opgespeeld? Bijval gezocht bij andere (JIT) landen om de uitruil van Tsemach te voorkomen? Publiekelijk gedreigd met tegenmaatregelen? Graag een reactie.
Het blijft nu onbegrijpelijk.

Afrondend: De PVV heeft eerder aangegeven dat voor de volledige waarheidsvinding niet alleen de medewerking van Rusland, maar ook die van de Oekraïne onmisbaar is.

Nu beide landen niet meewerken schaadt dat de volledige waarheidsvinding aanzienlijk. Een oproep door de Koning bij de Verenigde Naties tot volledige medewerking kan die schade niet herstellen.

Waarom riep de Koning naast Rusland overigens niet óók Oekraïne op tot volledige medewerking?

VN-resolutie 2166 draagt landen op volledig mee te werken met het strafrechtelijk onderzoek. Oekraïne heeft door de uitruil van Tsemach, die resolutie aan zijn laars gelapt?

Of zijn de ministers dat niet met mij eens?

Tenslotte vraag ik nog aan de minister van Buitenlandse Zaken, of de gesprekken met Rusland over staatsaansprakelijkheid nog lopende zijn. Of ligt dat dood voor de kast?