Skip to main content

AO Iran

Voorzitter,

Je weet dat Iran een schurkenstaat is.
Toch is het goed dat de minister alle ellende die dat land veroorzaakt nog eens overzichtelijk op een rij heeft gezet in zijn brief aan de Kamer. Ik memoreer daaruit in het bijzonder de talloze malen geuite bedreiging om een heel land, Israel, van de kaart te vegen. Een Iraanse generaal heeft daar recent nog een schepje bovenop gedaan, door te zeggen dat dat ook heel goed uitvoerbaar is voor Iran. Al het door Iran gesponsord en uitgevoerd geweld in de regio en elders, laat zien dat we die dreigementen niet licht moeten/mogen opvatten.
Daar bovenop, bovenop dat alles, is Iran sinds 8 mei begonnen aan een traject van steeds verdergaande schendingen van het nucleair accoord, dat volgend jaar mei zal uitmonden in definitieve beëindiging van dat accoord als er niets veranderd.

De Nederlandse regering ziet niets in de aanpak met maximale druk die de VS hanteert t.o.v. Iran om met dat land een beter accoord te bereiken, waarmee ook het ballistisch raketprogramma van Iran kan worden stopgezet.
Onze regering ( ik zeg er bij ingepakt in het EU-keurslijf) geeft er de voorkeur aan te proberen een dialoog met Iran te voeren, want (ik citeer de regering) “Iran heeft door het sluiten van het accoord laten zien dat er verifieerbare afspraken met het land te maken zijn” .
Ik zeg op mijn beurt: Dat accoord kwam na vele jaren en moeizaam tot stand juist door maximale druk op Iran uit te oefenen. Maar dat accoord schoot ernstig te kort omdat het niet over het ballistisch raketprogramma (de dragers van nucleaire wapens) gaat. Ik ben dat met de VS eens.

Terecht merkt de minister op, dat het succes van de door hem begeerde dialoog met Iran
“ afhankelijk blijft van politieke bereidheid van Iran om zijn gedrag aan te passen” .
Ik zie die bereidheid helemaal niet. Ik zie een autoritair barbaars bewind dat er ideologisch geharnast in zit. Van bereidheid om gedrag aan te passen zie ik niets.
Ik vraag de minister het volgende: Waaraan kunnen we de verwachting of zelfs maar de hoop ontlenen dat Iran door het voeren van een dialoog met ons bereid is of bereid zou kunnen zijn, tot gedragsaanpassing? Ik zie dat niet. Ik zie het ook niet in de brief van de Minister.

Dan nog iets over de wens van de regering om te komen tot “ verscherpt toezicht op Iraanse studenten en onderzoekers die een link kunnen hebben met het Iraanse ballistische raketprogramma”. Ik heb daarover vier vragen:
1. Is het daartoe op te stellen toetsingskader er eindelijk al eens is?
2. Is de Taskforce die zich hier mee bezig moet houden er al?
3. Hoe is die Taskforce samengesteld?
4. Hoe luidt de exacte taakomschrijving voor die Taskforce?