Skip to main content

PVV-vragen over Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan

1.)
Klopt het bericht dat Turkije 28 miljard euro heeft geëist als onderdeel van een nieuwe migrantendeal, daags voor het Turkse militaire ingrijpen in Syrië(*)?

2.)
Kunt u aangeven wat de status is van de onderhandelingen tussen de EU en Turkije en wat de gevolgen voor deze onderhandelingen zijn nu Turkije een militaire inval is begonnen? **

3.)
Deelt u de mening dat Erdogan de boel chanteert met zijn bizarre eis, die gekoppeld is aan een dreigement om Europa te overspoelen met migranten? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat de Turkse slager Erdogan niet langer behandeld dient te worden als een serieuze gesprekspartner maar als islamitische schurk?

5.)
Hoe gaat u voorkomen dat ook maar één euro van de Nederlandse belastingbetaler wordt overgemaakt aan Erdogan?

6.)
Deelt u de mening dat Erdogan’s chantagepraktijken en militaire inval onaanvaardbaar zijn en dat Turkije geschorst moet worden, of beter nog, uit het NAVO-bondgenootschap dient te worden getrapt?

(*) https://www.nordicmonitor.com/2019/10/turkey-asks-28-billion-euros-from-eu-for-refugee-deal/ **) https://nos.nl/artikel/2305397-erdogan-inval-noordoost-syrie-is-begonnen.html