Skip to main content

Debat over de Turkse inval in Noord-Syrie

De PVV heeft hem gewaarschuwd: hem, de premier van Nederland, de leider van de VVD, gewaarschuwd niet in zee te gaan met de president van Turkije.
We hebben hem al jaren geleden gezegd dat Erdogan totaal onbetrouwbaar is, dat hij ons vroeg of laat zal gaan gijzelen door als het hem uitkomt te dreigen de grenzen wagenwijd open te zetten.
We hebben hem gezegd geen miljarden euro’s aan die Turkse staatsterrorist en islamist te betalen maar onze eigen grenzen te sluiten voor migranten en terroristen in plaats van op die Erdogan te vertrouwen.

Maar de premier heeft niet geluisterd voorzitter, heeft alle waarschuwingen bewust in de wind geslagen en is toch in zee gegaan met die man. Zelfs nadat Erdogan Nederlanders fascisten noemde en ons land een overblijfsel van het nazisme, is Rutte weer in bed gekropen met die vreselijke Turkse dictator.

De man die nu het noorden van Syrië is binnengevallen nadat de Amerikaanse troepen zich daar hebben teruggetrokken. De man die lak heeft aan alles en iedereen. De man die zich gedraagt als een tweelingbroer van IS-leider Al Bagdadi en in zijn gedrag en ideologie geen haar verschilt van zijn vrienden en bondgenoten van ISIS.
De man die ons nu dreigt dat als we zijn wandaden noemen zoals ze zijn – namelijk een bezetting – hij 3.6 miljoen migranten naar Europa en dus ook naar Nederland zal sturen. En de kans dat daar duizenden terroristen tussen zitten is levensgroot want die zitten in de Koerdische kampen en een groot aantal is nu al ontsnapt of bevrijd.

De enige taal waar tuig als Erdogan naar luistert voorzitter is keihard optreden. Alleen een veroordeling en het opschorten van wapenleveranties waartoe de EU heeft besloten is natuurlijk slappe hap en totaal onvoldoende.
Erdogan zal hier geen nacht van wakker liggen, geen bom minder door gooien.
In de conclusies van de Europese ministers van buitenlandse zaken staat nog – het is met geen pen te beschrijven - onder punt 3: Turkey is a key partner of the European Union, Turkije is een belangrijke partner van de Europese Unie.
Wat een slapjanussen voorzitter, wat een totale incompetentie laat de EU en Minister Blok hier zien. Ze moeten zich kapotschamen voor zoveel zwakte.

Volgens mij is het glashelder wat nu moet gebeuren:

1. Zet Turkije uit de NAVO
2. Zeg Erdogan dat Turkije nooit lid kan worden van de EU en doe de geldkraan helemaal dicht
3. Zet de Turkse ambassadeur ons land uit
4. Zeg het douaneverdrag met Turkije op
5. Verstrek geen visa meer aan Turken
6. Boycot Turkse producten en weer Turkse vliegtuigmaatschappijen
7. Zeg Schengen op, voer nationale grensbewaking in om de migranten en terroristen te weren als Erdogan ze deze kant op stuurt en voer weer een eigen immigratiebeleid, bepaal zelf wie we binnenlaten en wie niet.

Als u dit niet doet meneer Rutte, als u weer met smoesjes komt dat we de Turken later nog nodig hebben en de EU nu al veel doet, en u dus toestaat dat miljoenen migranten en duizenden terroristen mogelijk weer deze kant op komen, dan bent u niet alleen een zwakke bestuurder maar ook zelf een gevaar voor Nederland.
De veiligheid van ons land vereist nu keiharde maatregelen tegen Turkije en het onmiddellijk opzeggen van Schengen en herinvoeren van nationale grensbewaking. Doe dat en doe dat nu!