Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat Turkije fosforbommen in civiele zones gebruikt

Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over inzet door Turkije van fosforbommen en/of -granaten in Noord-Syrie.

1.)
Bent u het met mij eens dat het gebruik van fosforbommen en/of -granaten door Turkse strijdkrachten in burgerzones in Noord-Syrie in strijd met de Conventies van Geneve is? (*)


2.)
Wilt u zich inzetten om te bevorderen dat vermoedens van dergelijke inzet adequaat wordt onderzocht door daartoe geschikte instanties en dat zo nodig ook strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

3.)
Wilt u deze vragen beantwoorden voor 29 oktober 2019? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.thetimes.co.uk/article/syria-invasion-phosphorus-evidence-mounts-against-erdogan-7v2thnhtd