Skip to main content

Begroting Buitenlandse Zaken

Voorzitter, het is oorlog.

Islamitische terroristen en hun aanhangers zijn wereldwijd bezig om staten te ondermijnen, burgers te doden en jihad te prediken.

Het is een oorlog die constant woedt en overal de kop op kan steken. Zeker in Israël.

Ik citeer:
“op een ding kun je de klok gelijkzetten: elk jaar breekt er weer een strijd aan waarbij terroristen uit Gaza een rakettenregen op Israël afvuren”
Dat zei ik vorig jaar bij de begrotingsbehandeling BuZa 2019.
Copy paste naar vandaag.

Het is laffe terreur. Gericht tegen onschuldige burgers.

De willekeurige en ongerichte rakettenregen is een reactie op een gerichte aanval waarmee Israël een commandant van Islamitische Jihad uitschakelde.
Een defensieve militaire handeling die lof verdient. Die onze regering zou moeten steunen. Grensoverschrijdend islamitisch terrorisme moet namelijk aangepakt worden, waar nodig en mogelijk ook preventief. Waar dan ook!

Ik vraag de minister steun uit te spreken voor de Israëlische precisieaanvallen! Is hij tegelijkertijd bereid om de terroristische reactie – het willekeurig afvuren van raketten op civiele doelen – keihard te veroordelen?

Voorzitter, de terreurgroep Islamitische Jihad, is wat ze is door steun van Iran. Daar, in Iran, zitten de facilitators van de huidige geweldsgolf tegen Israëlische burgers.

Welke consequenties gaat Nederland daar aan verbinden? Gaan we Iran dan eindelijk zien EN behandelen als een kwaadwillende mogendheid?

Voorzitter,
Als het gaat om het identificeren en aanpakken van een grote bron van islamitisch geweld is het kabinet Rutte III blind, doof en handelingsonbekwaam. Zo lijkt het.

Nog steeds wil het kabinet, met de minister van Buitenlandse Zaken voorop, vriendschappelijk banden onderhouden met Iran. Springt het zelfs voor Iran in de bres, als het gaat om het in stand houden van het nucleaire flutakkoord van Obama.

En zet het kabinet onze trouwste bondgenoot, de Verenigde Staten, bij het grof vuil om maar on speaking terms te kunnen blijven met de kwaadaardige islamitische geestelijken in Teheran.

Het Nederlands belang wordt daardoor geschaad.
En dat alles dan ook nog terwijl Iran liquidaties heeft uit laten voeren in Nederland. En nu zelfs onderdak biedt aan de meest gezochte crimineel van ons land. De Al-Baghdadi van de Coke-maffia: Ridouan Taghi.

Hij wordt zelfs geholpen door de Iraanse geheime dienst. Zo meldde de Telegraaf ons enkele weken geleden.

En dan vraag ik: wat heeft de minister sindsdien gedaan?
Het blijft muisstil.

Ik wil het EXACT weten, en een tijdlijn krijgen van de minister bij de beantwoording.

Doet hij wel genoeg? Het lijkt er allerminst op.

Voorzitter,
Onder de waaier aan islamitische dreigingen is Iran helaas niet het grootste probleem voor Nederland en onze nationale veiligheid.
Dat zijn de IS-strijders en hun families die dreigen terug te keren.

Dat terwijl ze juist berecht moeten worden. En nooit, maar dan ook NOOIT meer terug zouden mogen keren naar Nederland.

Toch dreigt dat wel te gebeuren. De lokale berechting van de moordenaars en genocideplegers van Islamitische Staat loopt namelijk flinke deuken op.

Dat terwijl Irak de IS-strijders die op Irakees grondgebied misdaden hebben gepleegd best wil berechten. Dus ook IS-strijders met de Nederlandse nationaliteit. Maar Irak heeft moeite met het opgestoken vingertje van minister Blok in de richting van het Irakese strafstelsel.

En terecht.

Wie zijn wij om daar over te oordelen? Zeker als het alternatief betekent dat het IS-tuig dan waarschijnlijk op het vliegtuig naar Nederland gestuurd wordt.

Daarom wil de PVV dat Nederland zich niet langer bemoeit met de Irakese strafwet en strafmaat. De berechting van genocideplegers mag niet stuklopen op Haagse voorwaarden die Irak NIET wil, maar waar IS-tuig zich aan vastklampt.

Wiens kant kiezen we dan? Die van Irak, of die van de sadisten van IS?

Wat mij betreft absoluut het eerste. Nederland moet het Irakese strafstelsel daarom ongemoeid laten. Laat de voorwaarde dat de doodstraf niet mag worden toegepast, als een baksteen laten vallen.
Laat IS-strijders als een baksteen vallen.

Voorzitter,
Met de beslissing dat Nederland zich moet inspannen voor de terugkeer van IS-vrouwen en kinderen heeft de rechter in Nederland de kant gekozen van terreur.

Want als de kinderen teruggehaald moeten worden, krijg je de vrouwen, er automatisch bij. Terwijl juist die vrouwen het ergste waren in het Kalifaat. Dat weten we uit de verhalen van de slachtoffers (Yezidi’s) van het islamitische schrikbewind.

Toch bereiken ons signalen dat Nederland recent al consulaire hulp heeft verleend aan IS-vrouwen, met betrekking tot mogelijke terugkeer. Nog vóór de gerechtelijke uitspraak van maandag jl.

Daarom de volgende vragen aan de minister:

1. Kan de minister zwart op wit bevestigen dan wel ontkennen dat Nederlandse diplomaten de afgelopen maanden op Syrisch grondgebied actief zijn geweest?
2. En twee, kan de minister ontkennen dan wel bevestigen dat Nederlandse diplomaten in contact zijn geweest met IS-strijders en hun families om te praten over terugkeer?
3. En drie, is de capaciteit van diplomatieke posten vergroot met het oog op het terughalen van IS-strijders en familie, zoals in de brief van de minister van 11 november als een mogelijkheid wordt gepresenteerd?

Voorzitter,
Het kabinetsbeleid met betrekking tot Syrië en Irak is deels in nevelen gehuld. Het heeft er alle schijn van dat het achterhouden van informatie de norm is geworden, en openheid de uitzondering.

Vorig week hebben we uitgebreid gedebatteerd over de Nederlandse luchtaanvallen in Irak en de burgerdoden die als gevolg daarvan zijn gevallen.

Heel duidelijk werd door de minister van defensie kenbaar gemaakt dat verschillende ministeries – waaronder Buitenlandse Zaken – al in juni 2015 over het hoge aantal burgerdoden in Hawija zijn geïnformeerd.

Is hier sprake van een nieuwe leugen, of sprak de minister hier de waarheid?

Als ze de waarheid sprak wil ik graag EXACT weten wanneer de informatie over de zeventig burgerdoden en de luchtaanval in Hawija op het ministerie van Buitenlandse Zaken terecht kwam. Ik vraag de mnister om daar op te reageren.

De voormalig PvdA bewindspersonen op het ministerie ontkennen stellig dat ze ervan op de hoogte waren. De conclusie is dus simpel: Of ZIJ liegen, of minister Bijleveld heeft hierover gelogen.

De enige andere (derde) mogelijkheid is dat de informatie wel op het ministerie bekend werd, maar niet aan de ambtelijke top is doorgegeven. In dat geval is de chaos en wanorde op Buitenlandse Zaken zo mogelijk nog groter!

Want als nieuws over 70 burgerdoden niet tot de ambtelijke top doordringt, wat dan wel? Welke informatie over burgerslachtoffers, terrorisme, IS-strijders, Iran, wordt ons dan nog meer onthouden??

Ik wil graag een uiterst precies antwoord. De tikkende tijdbom van desinformatie moet zo spoedig mogelijk ontmanteld worden!

Voorzitter,
Er is een aanzwellende golf van politieke correctheid en internationale bemoeizucht van de VN die ook Nederland en de Nederlandse belangen treft. Zo gaat er geen maand voorbij zonder dat Nederland op de vingers wordt getikt door VN-bobo’s en -instellingen.

Ambtenaren van de Verenigde Naties met geen enkel recht van spreken, bekritiseren te pas en te onpas onze werk- en leefwijze.

Zwarte Piet is fout, ons migratiebeleid te streng en Nederland moet IS-families terughalen. Het zijn zieke boodschappen, verkapte opdrachten van een internationale organisatie waar Nederland helemaal geen verantwoording aan verschuldigd is.

Maar de meeste partijen in de Tweede Kamer laten zich graag de les lezen door de VN. Zoals vorige maand gebeurde, toen een Afrikaanse vrouw – en Mugabe fan – kritiek uitte en conclusies trok die gekopieerd en geplakt lijken van de websites van DENK en Kick out Zwarte Piet.

Gelukkig is er een nijpend geldtekort van 230 miljoen dollar bij de VN. Zo meldde de VN-baas een maand geleden. Hij zou daarom een verzoek hebben gedaan aan de VN-lidstaten (op 4 oktober) om meer contributie te betalen.

Wat heeft Nederland geantwoord, is mijn vraag? Kan de minister garanderen dat Nederland geen cent extra heeft beloofd of overgemaakt aan de VN en VN-instellingen?

Laat de boel maar failliet gaan. De PVV schrijft graag mee aan een faillissementsverzoek.

Voorzitter,
Nederland blijft zich ook in 2020 voor de bevordering van mensenrechten inzetten, zo staat keurig in de begroting vermeld. Daarom wil Nederland volgend jaar weer lid wordt van de VN-mensenrechtenraad.

Het is een opmerkelijke paradox.

Want als je mensenrechten belangrijk vindt. Waarom wil je dan lid worden van een club vol met landen waar mensenrechten weinig tot niks voorstellen. Sterker nog, waar veelplegers van mensenrechtenschendingen elkaar stelselmatig afdekken?

Dat is namelijk de realiteit. Kijk maar naar Saoedi-Arabië. waar mensen met zwaarden worden onthoofd. En waar de kroonprins (vlgs een CIA-rapport) het bevel gaf aan zijn diensten, om journalist Kashoggi om het leven te brengen.

Of neem Qatar, of China. Landen die wegkomen met NUL veroordelingen. NUL.

Dan Israël. Dat land moest 71 keer een veroordeling incasseren sinds de oprichting van de Mensenrechtenraad in 2006. Het land wordt zelfs steevast als agendapunt opgenomen. Het kabinet noemt dat disproportioneel.

Wij noemen dat liever een gevaarlijke anti-Israël hetze.
Dat het kabinet in die club waar dat allemaal gebeurt, mee wil blijven doen is een schande.

Nederland moet de zetel in de raad daarom niet innemen. En Nederland zou zelfs moeten pleiten voor afschaffing van de Mensenrechtenraad. Ik vraag de minister zich nuttig te maken, en zich daarvoor inzetten.

Voorzitter, het wordt ook hoogste tijd om deze organisatie de nek om te draaien. Het is een club die geheel gewijd is aan de zgn Palestijnse vluchtelingen, los van de VN-organisatie (UNHCR) die zich bezig houdt met alle andere vluchtelingen ter wereld.
UNRWA claimt 5,7 miljoen vluchtelingen te helpen. UNHCR is er voor de 70 miljoen andere vluchtelingen op deze aarde.
Het budget van UNRWA is per vluchteling 4x hoger dan bij de UNHCR.
UNRWA heeft 30.000 man/vrouw personeel. UNHCR maar liefst 10.000.
UNRWA moedigt de Palestijnse fixatie op het “right of return” aan is er vooral op gericht zichzelf in stand. Het houdt daardoor ook de Palestijnse oorlog tegen Israël in stand.
NL heeft alle betalingen aan UNRWA opgeschort zolang er een onderzoek loopt naar het wanbeheer en wangedrag van de UNWRA-top. Is die opschorting nog steeds van kracht, vraag ik de Minister.
Wat de PVV betreft moet NL helemaal stoppen met financiering van UNRWA. Ik vraag de minister om ook dat te doen.

 

Turkije

Tegelijk met de dood van Al-Baghdadi kwam naar buiten dat de terroristenleider al maanden schuilde in de schaduw van de Turkse staat. Op amper 5 kilometer van de Turkse grens.
Een van zijn vrouwen en zijn broer pendelden voortdurend op en neer naar Istanbul. Om de financiën te regelen.

Ondenkbaar dat de Turken hier niet van hebben geweten.

Zo dachten kennelijk ook de Amerikanen die de operatie om Baghdadi te pakken niet vanaf de nabijgelegen Turkse basis Incirlik zijn gestart, maar vanuit Irak. Van een basis ZEVEN keer verder weg van het doelwit.

Het Turkije van Erdogan is niet te vertrouwen; we moeten het wantrouwen.
Dát Turkije is alles behalve een bondgenoot en dient buiten de NAVO te worden gehouden. En als we Turkije officieel niet kunnen royeren, dan moeten we in ieder geval op geen enkel niveau militair samenwerken met Turkije. Wil de minister dat bevestigen?

Graag een reactie.