Skip to main content

PVV-vragen over piraterij-risico voor Nederlandse scheepvaart in de Golf van Mexico

Vragen van de leden De Roon, Popken en Helder (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Justitie en Veiligheid over piraterij in de Golf van Mexico:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat een Italiaans schip in de Golf van Mexico is aangevallen door piraten? (*)

2.)
Hoe beoordeelt u het feit dat het aantal aanvallen van piraten in de Golf van Mexico – 197 in 2018 - de laatste jaren enorm is toegenomen? (**)

3.)
Heeft u reeds signalen ontvangen dat schepen varende onder de Nederlandse vlag doelwit waren van piraten in de Golf van Mexico?

4.)
Op welke wijze monitort u de veiligheidssituatie in de Golf van Mexico, en staat u in contact met andere landen over de in de Golf toegenomen dreiging van piraterij?

5.)
Bent u bereid, indien daar vanuit veiligheidsoogpunt aanleiding toe is, gewapende particuliere beveiligers toe te staan op Nederlandse schepen in de Golf van Mexico?

(*) http://www.ansa.it/english/news/world/2019/11/12/italian-ship-attacked-by-pirates_80ecbcd5-05cc-4fed-b0de-98a390fe6b67.html
(**) https://www.businessinsider.nl/pirate-attacks-in-gulf-of-mexico-related-to-fuel-theft-2019-11?international=true&r=US