Skip to main content

PVV-vragen over Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoorden

Vragen van de leden De Roon, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie en Veiligheid over Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoorden:

1.)
Bent u op de hoogte van het interview waarin de Turkse president Erdogan aangeeft duizenden politieke tegenstanders te willen kidnappen in Europa? *) **)

2.)
Weet u dat de Turkse inlichtingendienst MIT reeds 80 Turken – politieke tegenstanders - uit 18 landen heeft ontvoerd? ***)

3.)
Sinds wanneer bent u bekend er mee bekend dat Turkije het aantal kidnappings en moorden wil opschalen omdat Europese landen vaak niet voldoen aan Turkse uitleveringsverzoeken?

4.)
Kunt u aangeven hoeveel uitleveringsverzoeken Turkije sinds de “coup” in 2016 aan Nederland heeft gericht?

5.)
Kunt u tevens aangeven hoeveel verzoeken zijn afgewezen/gehonoreerd en op welke gronden?

6.)
Deelt u de opvatting van Erdogan dat de verzoeken betrekking hebben op terroristen, of zijn het voornamelijk politieke tegenstanders en journalisten zoals Can Dündar?

7.)
Hoe waarschijnlijk acht u het dat Erdogan het dreigement dat hij politieke tegenstanders wil kidnappen of vermoorden gaat waarmaken in Europa in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder?

8.)
Richt Erdogan’s jachtpartij zich alleen op burgers met een Turks paspoort of moet iedereen die Erdogan bekritiseert oppassen niet plots in een Turkenbusje gesleurd te worden voor een enkeltje Turkije?

9.)
Welke maatregelen neemt u om Turkse kidnappers en moordteams van Nederlandse bodem te weren? En bent u bereid Erdogan openlijk te veroordelen voor zijn plannen?

*) https://twitter.com/abdbozkurt/status/1201753784269131777
**) https://www.dailysabah.com/turkey/2019/12/03/erdogan-hints-at-operations-to-capture-top-feto-member
***) https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/02/president-erdogan-has-issued-license-kill/