Skip to main content

PVV-vragen over het gebruik van MANPADS in de Syrische provincie Idlib en de risico’s voor de burgerluchtvaart

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van MANPADS in de Syrische provincie Idlib en de risico’s voor de burgerluchtvaart:

1.)

Bent u bekend met de berichtgeving dat onlangs meerdere militaire helikopters en vliegtuigen van de Syrische luchtmacht zijn neergehaald met behulp van MANPADS, draagbare luchtverdedigingssystemen? (*) (**)

2.)
Worden de MANPADS in kwestie ingezet door het Turkse leger of (ook) door islamitische strijdgroepen die gesteund worden door het Turkse leger?

3.)
Indien de MANPADS worden gebruikt door islamitische strijdgroepen, kunt u dan aangeven welke strijdgroepen het betreft? Betreft het groepen die internationaal als terreurorganisaties worden aangemerkt en op terrorismelijsten staan? Betreft het strijdgroepen die ook door Nederland zijn gesteund in het kader van het totaal mislukte NLA-programma in Syrië?

4.)
Bent u gezien de mogelijke proliferatie en de daaraan gekoppelde risico’s voor de burgerluchtvaart bereid, desnoods in NAVO-verband, bij Turkije navraag te doen wat hun beleid is ten aanzien van het gebruik van MANPADS in de Syrische provincie IDLIB? Zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u mijn mening dat de (mogelijke) proliferatie van MANPADS onder islamitische strijdgroepen onaanvaardbare risico’s met zich kan meebrengen voor de burgerluchtvaart? Zo ja, bent u bereid het gebruik van MANPADS in de Syrische provincie Idlib tot op de bodem uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren?

6.)
Indien blijkt dat Turkije MANPADS heeft geleverd aan niet-statelijke islamitische strijdgroepen in Syrië, welke maatregelen gaat u dan treffen om verdere leveranties van MANPADS aan deze groepen te voorkomen? Welke rol kan de NAVO hierin spelen?

7.)
Wilt u deze vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?

*) https://www.thedrive.com/the-war-zone/32394/turkey-strikes-back-and-calls-for-no-fly-zone-after-its-troops-die-in-syria-airstrikes

**) https://english.iswnews.com/11381/video-moment-of-targeting-the-syrian-helicopter-by-turkish-army-forces-with-using-a-manpad/