Skip to main content

PVV-vragen over een Nederlandse diplomaat als spreker bij de jongerentak van de Moslimbroederschap

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een Nederlandse diplomaat als spreker bij de jongerentak van de Moslimbroederschap:

1.) Klopt het dat een Nederlandse diplomaat als gespreksdeelnemer heeft deelgenomen aan een livestream van de jongerentak van de Europese Moslimbroederschap? *)

2.) Heeft u kennis genomen van de waarschuwing dat aanhangers van de islam ook in tijden van coronavirus op allerlei manieren zich inzetten op vergroting van acceptatie in onze samenleving? **)

3.) Welke meerwaarde levert het deelnemen aan een evenement van de levensgevaarlijke radicale en islamofascistische Moslimbroederschap Nederland op?

4.) Is dit evenement - of zijn andere evenementen - van de jongerentak van de Europese Moslimbroederschap (FEMYSO) door u gesubsidieerd? Zo ja, om welke bedragen gaat het?

5.) Komt het vaker voor dat Nederlandse diplomaten deelnemen aan evenementen van de (Europese) Moslimbroederschap of aanverwante takken? Zo ja, kunt u hiervan een overzicht geven?

6.) Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat Nederlandse diplomaten ooit nog deelnemen aan evenementen van de Moslimbroederschap of één van de aanverwante takken van deze verrotte boom?

*) https://twitter.com/CarelBrendel/status/1255161781980446721

**) https://www.ad.nl/opinie/tolerantie-voor-politieke-islam-is-juist-nu-riskant~a7373d4