Skip to main content

PVV-vragen over subsidieverlening aan palestijnse organisatie met terreurbanden

Vragen van de leden de Roon en van Weerdenburg (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over subsidieverlening aan palestijnse organisatie met terreurbanden:

1.)
Klopt het dat Nederland aan de palestijnse organisatie UAWC zo’n 23 miljoen $ subsidie heeft gegeven in de afgelopen 10 jaren (*) ?

2.)
Hoe beoordeelt u de beweringen dat medewerkers van UAWC betrokken zijn bij ernstige terreurdaden ?

3.)
Waarom heeft u geen gevolg gegeven aan de petitie van UK lawyers for Israel om de subsidiering van UAWC te stoppen?

4.)
Bent u bereid om de subsidieverlening alsnog per direct te stoppen? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.algemeiner.com/2020/06/23/netherlands-accused-of-ongoing-funding-of-terror-linked-palestinian-ngo