Skip to main content

PVV-vragen over de heksenjacht door de NVWA

Vragen van de leden de Roon, Wilders, Markuszower en Graus (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over heksenjacht door NVWA:

1.)
Heeft de regering aan de NVWA opgedragen of verzocht om het Israël Producten Centrum opnieuw lastig te vallen over de etikettering van wijn uit Judea of Samaria (*)

2.)
Bent u het met ons eens, dat het onaanvaardbaar is dat Israël anders wordt behandeld dan landen (bij voorbeeld Marokko, Turkije, China, Rusland) die wel moeiteloos producten uit gebieden waarover zij volkenrechtelijk betwist gezag uitoefenen op de markt kunnen brengen met een etikettering die aangeeft dat die producten uit die landen afkomstig zijn?

3.)
Waarom handelt de NVWA in strijd met de in de Tweede Kamer aangenomen motie (14 nov 2019) waarin staat dat Israël niet eenzijdig benadeeld mag worden ten opzichte van andere landen? Waarom voert de NVWA geen actief opsporingsbeleid m.b.t. producten uit die andere landen bedoeld in vraag 2?

4.)
Bent u het met ons eens, dat de aanduiding dat wijn afkomstig is uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria (**) , voldoende duidelijk is over de geografische herkomst van de wijn en de consument dus niet misleid wordt in de zin van de EU-wetgeving m.b.t. herkomstaanduiding? Zo nee, waarom niet?

5.)
Waarom staat u toe dat de NVWA optreedt als loopjongen van de BDS-beweging die een eenzijdige hetze voert tegen Israël? Wilt u daar per direct een einde aan maken? Zo nee, waarom niet?

 

(*) https://www.joods.nl/2020/07/opnieuw-dreigt-de-nvwa-met-boetes-voor-het-israel-producten-centrum-van-christenen-voor-israel/

(**) https://christenenvoorisrael.nl/2020/07/nvwa-dreigt-opnieuw-met-boetes-ipc/?fbclid=IwAR1HCHVR2tuZrE0WMKMBAw2pmfGzhbFV0ZdpNmOcpxJD_3Y1n9JMvMjq3k4