Skip to main content

PVV-vragen over toenemende agressie van Hezbollah tegen Israël

Vragen van de leden Wilders en de Roon (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over toenemende agressie van Hezbollah tegen Israël:

1.)
Kent u het bericht “Vrees voor actie van Hezbollah” (*)?

2.)
Bent u het met ons eens dat de aanval door Hezbollah-terroristen op een Israëlische legerpost een gevaarlijke en onrechtmatige escalatie is tegen de Joodse Staat Israël?

3.)
Vindt u ook dat Hezbollah een verlengstuk is van het islamo-fascistische Iran, dat er uitsluitend toe dient om Israël aan te vallen?

4.)
Bent u het met ons eens dat de aanwezigheid van VN-militairen langs de Libanese grens met Israël van nul en generlei waarde is zolang zij niet keihard optreden tegen aanwezigheid van Hezbollah in het grensgebied?

5.)
Bent u het met ons eens dat de Europese Unie tot op de dag van vandaag jammerlijk faalt door de politieke tak van Hezbollah niet als terroristische organisatie aan te merken?

6.)
Wilt u Nederlandse hulp en steun bieden aan Israël? zo nee, waarom niet?

(*) De Telegraaf, 29 juli 2020