Skip to main content

PVV-vragen over Hezbollah en ammoniumnitraat

Schriftelijke vragen van de leden de Roon, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Hezbollah en ammoniumnitraat :

1.)
Kent u de berichtgeving over de voorraden ammoniumnitraat van Hezbollah (*)?

2.)
Bent u op de hoogte van uitspraken van de topterrorist Nasrallah over plannen tot het plegen van grootschalige aanslagen (**) ?

3.)
Is het bekend of de geƫxplodeerde voorraad ammoniumnitraat in Beiroet ook aan Hezbollah toebehoorde? Streeft u na om hierover, al of niet in samenwerking met andere landen, informatie te verkrijgen?

4.)
Ziet u mogelijkheden om in internationale samenwerking de activiteiten van Hezbollah te ondermijnen en tegen te werken?

(*) https://www.joods.nl/2020/08/hezbollah-had-ammoniumnitraat-in-londen-en-berlijn-opgeslagen/

(**) https://m.jpost.com/middle-east/nasrallah-threatened-to-blow-up-israel-with-same-chemicals-as-beirut-blast-637582