Skip to main content

PVV stelt vragen over de samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei

Vragen van de leden de Roon en Beertema (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei.

1.)
Bent u het met ons eens dat het risico vermeden moet worden dat nieuwe technologische ontwikkelingen op o.a. het terrein van AI, internet en datavergaring, al of niet door tussenkomst van derden, in handen komen van dictaturen? (*)

2.)
Bent u het ook met ons eens dat China technologische ontwikkelingen regelmatig inzet op een manier die leidt tot onderdrukking van mensen?

3.)
Bent u het voorts met ons eens dat het denkbaar is dat ook ontwikkelingen op het gebied van zoektechnologie door een dictatuur kunnen worden ingezet om ongewenste ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen (beter) op het spoor te komen, te intimideren en te onderdrukken?

4.)
Bent u het tenslotte ook met ons eens dat Nederlandse onderzoeksinstellingen zich niet moeten laten verleiden door het grote geld afkomstig uit China?

5.)
Vindt u ook dat niet van hen mag worden verwacht dat zij zelf beoordelen of samenwerking met (organisaties en personen uit) dictaturen tot schadelijke gevolgen voor mensenrechten kunnen leiden, doch dat die beoordeling een taak van de overheid is?

6.)
Hoe beoordeelt u in het licht van het voorgaande de samenwerking tussen de Amsterdamse universiteiten en Huawei om nieuwe zoektechnologie te ontwikkelen en bent u bereid om een streep door dat project te zetten? Zo nee, waarom niet?

7.)
Wilt u deze vragen separaat en volledig beantwoorden?

(*) https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/25/amsterdamse-universiteiten-starten-ai-onderzoekslab-met-huawei-a4009711;
https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei