Skip to main content

PVV-vragen over nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

Vragen van de leden de Roon, Wilders en van Weerdenburg (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen:

1.)
Hoeveel Nederlands belastinggeld is exact verspild aan de organistatie Al-Mezan, die nauw is verbonden met terreurclubs als de PFLP en Hamas? (1)

2.)
Kunt u de connecties die NGO-monitor legt tussen Al-Mezan en de Palestijnse terreurclubs PFLP en Hamas per geval bevestigen dan wel ontkennen? (2)

3.)
Aan hoeveel Palestijnse organisaties die banden hebben met de PFLP, Hamas of andere terreurclubs geeft u eigenlijk nog meer hulpgeld?

4.)
Kunt u een complete lijst geven van Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld krijgen - of de afgelopen jaren hebben gekregen - inclusief de bedragen?

5.)
Bent u bereid niet alleen de organisaties UAWC en Al-Mezan, maar alle Palestijnse organisaties aan wie u hulpgeld geeft grondig door te lichten op banden met terreurorganisaties? Zo nee, waarom niet?

6.)
Wilt u per direct de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah sluiten, omdat u kennelijk niet in staat bent om te voorkomen dat de Nederlandse vertegenwoordiging wordt gebruikt/misbruikt voor terrorismefinanciering?

7.)
Indien u de vorige vraag met een “nee” heeft beantwoord, kunt u er dan in ieder geval voor zorgen dat zolang de onderzoeken lopen, er geen toegangspasjes voor de vertegenwoordiging meer worden afgegeven aan medewerkers en bestuursleden van Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld ontvangen? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u bereid alle Nederlandse hulpgelden aan Palestijnse organisaties per direct stop te zetten?

9.)
Kunt u de vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/633832938/nederlandse-hulpgelden-naar-club-met-terreurbanden

(2) https://www.ngo-monitor.org/reports/al-mezan-center-for-human-rights-ties-to-the-pflp-terror-group