Skip to main content

PVV-vragen over dreigementen van de EU aan het adres van Servië en Kosovo

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over dreigementen van de EU aan het adres van Servië en Kosovo vanwege plannen ambassades te openen in Jeruzalem:

1.)
Kent u het bericht “EU warns Serbia, Kosovo against opening embassies in Jerusalem”? (*)

2.)
Deelt u mijn mening dat er sprake is van een nauwelijks verholen dreigement gericht aan die landen?

3.)
Bent u het met mij eens dat landen zelf vrijelijk moeten kunnen bepalen waar ze hun ambassades willen vestigen?

4.)
Deelt u mijn mening dat de dreigementen van de EU simpelweg een mes op de keel van de (nu nog) soevereine Balkanstaten Servië en Kosovo zijn?

5.)
Bent u bereid afstand te nemen van dit soort verstikkende chantagepraktijken en bent u bereid de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, de heer Borrell, hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid de Nederlandse ambassade in Israël nog dit jaar naar Jeruzalem te verhuizen?

(*) https://www.jpost.com/israel-news/eu-warns-serbia-kosovo-against-opening-embassies-in-jerusalem-64137