Skip to main content

PVV-vragen over dreigende vrijlating van moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van imam die fatwa over Geert Wilders uitsprak

Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over dreigende vrijlating van moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van imam die fatwa over Geert Wilders uitsprak:

1.)
Bent u er van op de hoogte dat in Pakistan een van de wrede moordenaars van journalist Daniel Pearl dreigt te worden vrijgelaten (*)?

2.)
Bent u het met mij eens dat deze vrijlating uitermate ongewenst en een zware slag voor rechtvaardigheidsgevoelens zou zijn?

3.)
Wilt u er bij de regering van Pakistan met grote spoed en op ministerieel niveau op aandringen dat alles in het werk wordt gesteld om deze vrijlating te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Wilt u er in datzelfde gesprek stevig op aandringen dat de imam die een doodsbedreiging (fatwa) tegen Geert Wilders uitsprak (2) nu eindelijk eens afdoende wordt aangepakt? Zo nee, waarom niet?

(*)
https://www.algemeiner.com/2020/10/08/us-jewish-leaders-call-for-killer-of-daniel-pearl-to-remain-in-prison-for-rest-of-his-days/

(**)
https://www.ad.nl/politiek/aangifte-wilders-tegen-pakistaanse-geestelijke-na-doodsbedreiging~a3d1a5ad/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F