Skip to main content

AO artikel 100 uitzending missie Jordanie

Het Kabinet wil 35 militairen voor 13 maanden uitzenden naar een vliegbasis in de woestijn van Jordanië .
Doel: bescherming van 4 Belgische F16’s & bijbehorend personeel. En dat, ondanks dat de risico’s die zij daar lopen als gering worden ingeschat.

Op mijn vraag waarom België de beschermingstaak niet zelf op zich wil nemen, kreeg ik geen antwoord.
De minister van Defensie wil Nederlandse militairen daarvoor uitzenden als vriendendienst in een coalitie waar wij met België (en vele anderen) zitten. De noodzaak daartoe -dus waarom Nederland dit zou moeten doen en niet België zelf- kon zij niet aangeven.

De PVV vindt dit NIET nodig. Laat België de eigen broek ophouden. Als ze dat niet kunnen, hebben ze met hun F16’s niets te zoeken in Jordanië.

De PVV wil in ieder geval NIET dat geld van de Nederlandse belastingbetaler wordt besteed aan deze operatie.
Daarom steunt de PVV de voorgenomen uitzending van Nederlandse militairen niet.

Als het kabinet volhardt in het voornemen om die uitzending wel te doen, wensen wij de Nederlandse manschappen en hun naasten natuurlijk alle sterkte, een veilig verblijf in Jordanië en bovenal een behouden terugkeer naar het vaderland.