Skip to main content

Schiftelijke vragen Wilders en de Roon : Nederlandse regering miskent Joodse historische en religieuze relatie met de Tempelberg


Stemde toch weer voor een resolutie in de VN waarin de Tempelberg alleen met een Arabische naam werd aangeduid, terwijl een in de Eerste Kamer aangenomen motie vroeg om daar zo veel mogelijk tegen te stemmen.

Vragen van de leden de Roon en Wilders (beiden PVV) over miskenning door Nederlandse regering van de Joodse relatie met de Tempelberg te Jerusalem:

1.)
Herinnert u zich de in de Eerste Kamer aangenomen motie (35403 J) om “zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam” en dat u heeft gezegd “met die motie te kunnen leven”?

2.)
Onderschrijft u dat het Jodendom een historische en religieuze relatie heeft met de Tempelberg? Zo nee, waarom niet?

3.)
Waarom was het naar uw mening onmogelijk om in de Algemene Vergadering van de VN te stemmen tegen de resolutie A/Res/75/98 (ingediend door Cuba e.a.) waarin de Tempelberg uitsluitend met de naam Haram al-Sharif werd aangeduid? (*)

4.)
Heeft Nederland pogingen ondernomen om voor de stemming een tekstwijziging in de resolutie aan te laten brengen door daarin (ook) de benaming Tempelberg op te laten nemen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke pogingen zijn dan in het werk gesteld en waarom werden deze niet overgenomen?

5.)
Bent u bereid uw excuses aan Israël aan te bieden voor uw laakbare stemgedrag?

(*) https://www.joods.nl/2020/12/volgens-nederland-heeft-de-tempelberg/uitsluitend-een-moslim-geschiedenis