Skip to main content

Debat over Israel, Armenie, Azerbeidjan en Turkije

Voorzitter,
De PVV wil dat Nederland onze democratische bondgenoot Israël onomwonden steunt in woord en in daad.

We kunnen én mogen nooit buigen voor de islamitische terreur van Hamas en zijn donoren Turkije, Qatar en Iran.

Helaas was de reactie en opstelling van de premierteleurstellend. In het torentje, in dit parlement en in de Nederlandse samenleving brokkelt de steun voor Israël af.

Een diep trieste constatering omdat Israël- en Jodenhaat het gat opvult.

Het enige land dat tijdens de extra RBZvideoconferentie van dinsdag jl. geen millimeter twijfel liet bestaan over het zelfverdedigingsrecht van Israël was Hongarije.

Waarvoor onze complimenten.

Alleen daarom is het ook goed dat landen hun veto binnen de EU houden: omdat het anders een nog smakelozereenheidsworst wordt. De positie van Hongarije was in dat opzicht verfrissend.

Is de minister dat met mij eens, ondanks zijn inhoudelijke verschillen met Hongarije?

Bevroren conflicten

Voorzitter,
Een maand geleden liep de vreselijk dictator Aliyev van Azerbeidzjan, te paraderen langs de helmen van omgekomen Armeense militairen.
Dat Aliyev een verdorven karakter heeft en een verschrikkelijke politiek hanteert, blijkt ook weer uit recente gebeurtenissen. Terwijl een staakt het vuren geldt, heeft hij zijn troepen weer voorwaarts gestuurd: over de grens van Armenië heen.

De Franse president Macron heeft Azerbeidzjan openlijk opgeroepen om de troepen terug te trekken ensprak zijn steun uit voor de Armeense bevolking.

Maar waarom verneem ik van onze minister geen vergelijkbare reactie? De agenda van de Raad is over dit onderwerp angstvallig leeg.

Daarom wil de PVV actie!

Is de minister bereid deze nieuwe agressie te veroordelen, ook tijdens de Raad Buitenlandse Zaken? Kan hij ook zijn steun uitspreken voor de Armeense bevolking die al zoveel te lijden heeft gehad onder islamitisch geweld?

Voorzitter,
Nog een ander punt. Naar verluidt heeft Azerbeidzjan honderden Armeense krijgsgevangen nog niet vrijgelaten. En de militairen die wel zijn overgedragen, zijn vaak gemarteld of werden in een doodskist naar huis gestuurd. Armenië is vanwege deze oorlogsmisdrijven naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt.

Ik wil weten of dit thema, over de Armeense krijgsgevangenen, wel bekend is bij de minister? Heeft dit wel zijn aandacht? Heeft hij met zijn Armeense ambtsgenoothierover contact gehad. Is de minister bereid om in de RBZ een veroordeling uit te spreken over dit wangedrag van Azerbeidjan?

Turkije

Voorzitter,
De islamitische geweldsprediker Erdogan hielp met materieel en jihadisten de Azeri’s om de christelijke Armenen te verdrijven. Maar deze Turkse inmenging lijkt de EU niet te deren. Er worden vanuit de EU geen consequenties aan verbonden.

Een schande en een triest voorbeeld van het falende buitenlandbeleid van de EU.

Dat gezegd hebbende, zijn er nog twee andere onderwerpen. Het eerste is de bezetting van Noord-Cyprus. De raad gaat namelijk specifiek spreken over ‘bevroren conflicten’, maar niet over de Turkse bezetting van Noord-Cyprus. Waarom niet?

Is dat omdat de EU – net als op tal van andere onderwerpen –Turkije geen strobreed in de weg wil leggen? Graag een reactie.

Dan het tweede punt: Erdogan is een ordinaire oorlogshitser. Ook inzake Israël jut hij de boel op met zijn antisemitische retoriek. Zo zei hij dat de Israëliërs bloed drinken van gedode kinderen: het bloedsprookje. Een fabeltje dat al vaak is ingezet om Jodenvervolging aan te jagen.

De PVV wil daarom dat de minister ten overstaan van zijn EU-collega’s ferm afstand neemt van de antisemitischeuitspraken van Erdogan. Uitspraken die miljoenen moslims als zoete koek verorberen, en precies om die reden levensgevaarlijk zijn!

Daarom: afstand nemen, publiekelijk en tijdens de Raad! De VS heeft dat al gedaan, maar nu Nederland nog! Dat is mijn oproep aan de minister.