Skip to main content

PVV-vragen over risico’s voor het MH-17 onderzoek

Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie en Veiligheid over risico’s voor het MH-17 onderzoek:

1.)
Kent u het bericht: ‘Gerechtigheid voor slachtoffers in gevaar’ na ontslag MH17-toponderzoeker (*)?

2.)
Bent u met mij van mening dat deze berichtgeving zeer verontrustend is en dat door Nederland aan Oekraine duidelijk moet worden gesteld dat verwacht wordt dat aan het onderzoek topprioriteit wordt gegeven? Wat gaat u doen om dat te bevorderen?

3.)
Wanneer en hoe bent u op de hoogte gesteld van het terzijde schuiven en/of ontslag van de Oekraiense aanklager die leiding gaf aan het MH17-onderzoek?

4.)
Kunt u de berichtgeving over problemen in de leiding van het onderzoek aan Oekraiense zijde bevestigen?

5.)
Wilt u uw ambtgenoten om opheldering vragen, in het bijzonder hoe en door wie nu verder aan Oekraiense zijde leiding wordt gegeven aan het MH17-onderzoek?

6.)

Wilt u deze vragen beantwoorden voor 24 augustus a.s.?

(*) https://nos.nl/l/239340