Skip to main content

Begroting Buitenlandse Zaken 2022

Voorzitter,
Een Wit Russische Erdogan. Dat is Loekashenko. Net als de originele Turkse versie geboren in 1954. Een machtspoliticus, die de zwakke plek van de EU feilloos weet bloot te leggen.

Dus staan er (tien)duizenden migranten aan grenshekken te rammelen. Op weg naar een verzorgingsstaat zoals de onze. Omdat ons land voor migranten de pot met goud is aan het eind van een regenboog.

Dat is een resultaat waar jarenlang links beleid wèl voor heeft gezorgd.

We zijn óók in deze migratiecrisis verzeild geraakt door de open grenzen en EU-politiek. Toch noemt het kabinet de EU: “essentieel voor onze welvaart en veiligheid”.

Maar het is dus precies andersom. De EU is onderdeel van het probleem.

De PVV kijkt daarom met zorgen en wantrouwen naar de plannen voor een Strategisch Kompas van de EU, waarvan de naald alleen maar wijst naar “MEER EU”.

De plannen gaan concreet over een EU-leger of EU-flitsmacht.
Formeel alleen inzetbaar o.g.v. een unanieme beslissing van alle lidstaten.
Dat is dus dezelfde situatie die we nu ook al hebben met de EU Battlegroups, die ook alleen maar o.g.v. een unanieme beslissing inzetbaar zijn en dus geheel niet functioneel zijn. Dat is niet logisch dat een EU-flitsmacht met hetzelfde manco zou worden opgetuigd.
Er wordt dan ook linksom of rechtsom gezocht wordt naar een geitenpaadje om de unanimiteit te omzeilen.
Militairen die straks ingezet gaan worden zonder de unanieme steun van lidstaten, zal een reële optie worden, vrees ik.
De vraag is: Wat vindt Nederland van dat idee?

Gaat Nederland dergelijke plannen blokkeren? Graag een reactie van de minister.

Het mensenrechtenbeleid is een kernelement van ons buitenlandbeleid. Sancties moeten dat beleid verder vorm geven.

Daarom wordt het sanctieregime van de EU door Nederland als iets heilzaams aangeprezen. Het wordt vol trots een ‘geopolitieke gereedschapskist’ genoemd.

Maar de kist wordt bepaald niet in alle gevallen die zich daarvoor zouden lenen open gedaan. Niet alle gereedschappen worden gebruikt.

Neem bij voorbeeld de dit jaar aangetreden president van Iran.

Je zou zeggen dat deze man - president Raisi - een ideale kandidaat is voor sancties. Maar wat blijkt? Nederland en de EU verstoppen zich achter de gordijnen.

Waarom voorzitter? Waarom worden sancties tegen deze massamoordenaar zelfs niet overwogen? Wat doet dit met de geloofwaardigheid van het beleid?

En zo kan ik nog wel doorgaan. Ook Erdogan ontloopt al jaren sancties. De wrede oorlogszuchtige president van Azerbeidzjan idem dito.

Voorzitter,
Het mensenrechtenbeleid werkt dus niet goed. Faalt soms hopeloos.
Noem het begrip “mensenrechtenbeleid” niet meer een kernelement van ons buitenlands beleid en wissel het in voor iets anders. Bijvoorbeeld een kernelement dat wél honderd procent in het Nederlands belang is: het terugsturen van vreemdelingen zonder verblijfsstatus.

Ik zal uitleggen waarom.

Zoals iedereen ziet en hoort, schiet het terugsturen voor geen meter op. Omdat landen van herkomst niet meewerken.
Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden.

Dat werkt alleen niet als Nederland zich er maar zuinigjes mee bezig houdt. Het werkt ook niet als we de problematiek van de weigerlanden alleen maar overlaten aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Daarvoor is dit probleem te groot.

Zet weigerlanden zoals Marokko daarom consequent onder druk. Met meer aandacht dan ooit tevoren. Achter de schermen, maar ook in de spotlights van internationale bijeenkomsten.

Dreig met maatregelen als het sluiten van consulaten, het invoeren c.q. verzwaren van visumplicht/voorwaarden, het verbieden van rechtstreekse vluchten tussen het weigerland en Nederland. Voer die ook uit, en wacht niet op de EU.
Op dit punt wil de PVV actie, actie, actie. Zeker van onze buitenlandminister.

Is hij bereid mijn oproep over te nemen en het uitzetten van vreemdelingen zonder status een nieuw fris kernelement te maken van ons buitenlandbeleid?

UNRWA is er niet om vluchtelingen te helpen een nieuw leven op te bouwen maar om ze als gijzelaars vast te houden voor politieke doeleinden van de Palestijnse Autoriteit. Het gaat om het levendig houden van de claim van terugkeer.

Terwijl UNHCR sinds 1950 zo’n 50 miljoen vluchtelingen heeft geholpen een nieuw leven op te bouwen, zijn onder verantwoordelijkheid van UNRWA de 726.000 Arabieren van 1949 uitgegroeid tot 5,7 miljoen personen die aldus gegijzeld worden gehouden. Als de UNHCR-definitie van een vluchteling zou worden aangehouden door UNRWA, zou het slechts 20.000 vluchtelingen betreffen.
UNRWA is het slechtste dat de palestijnen is overkomen.
Doel van UNRWA is om het probleem in stand te houden.
Dat moeten wij niet ondersteunen. Daar moeten wij niet aan meebetalen.
Ipv UNRWA meer geld te geven, moet het worden opgeheven.
Ik doe een klemmend beroep op de minister om UNRWA niet te steunen. Op geen enkele manier. Het wordt tijd dat deze historische fout wordt geannuleerd.

Heeft de regering nog terecht vertrouwen in het nucleair accoord?
We weten dat Iran kennis verzamelt, de voorraad verrijkt uranium steeds groter wordt en de waarschuwingen van het Internationaal Atoomagentschap negeert.
Hoe gaat NL deze zeer zorgwekkende ontwikkelingen aankaarten? Wil de minister dit aan de orde stellen in de EU en samenwerken met andere landen om nu een harde en duidelijke houding in te nemen in de onderhandelingen over het nucleair accoord?
Verder waarschuw ik tegen de salamitaktiek van Iraniërs. Die is alleen gericht op het binnenhalen van geld en het vertragen van een echt accoord. Onder dat laatste versta ik een accoord dat ook effectief het Iraans bezit van ballistische wapens of hypersone raketten onmogelijk maakt. Graag op al deze punten reactie minister.

Wat totaal buiten beschouwing blijft in ons buitenlandbeleid is de rol van statelijke actoren bij het financieren en aanjagen van islamitische terreur.

Een coherente strategie om deze landen te veroordelen, laat staan aan te pakken, ontbreekt. Het failliete Iran-beleid is er een voorbeeld van.

Iran teistert het Midden-Oosten momenteel vrijwel ongehinderd. En steeds vaker met drones, die geleverd worden aan kwaadwillende milities en terreurgroepen.

Van Hamas, Hezbollah, tot de Houthi’s. Groepen die het Midden-Oosten enorm ontwrichten met deze drones. Drones die óók een gevaar vormen voor Nederlandse en andere westerse militairen zoals in Irak!

Het is dus ook in ons eigen belang tegen de proliferatie van Iraanse drones op te treden. De Amerikanen doen dit al.

Dergelijke actie wil de PVV ook van Nederland zien. Kan de minister dat oppakken!? Drones geven aan terroristen is gewoon hartstikke fout.

Over Afghanistan het volgende: het Taliban-regime wil dat het Westen de Afghaanse banktegoeden vrijgeeft.
Wat de PVV betreft doen we dat niet:
Met de Taliban doen we geen zaken, geef ze ook geen knaken!

Graag wil ik weten of Nederland, Nederlandse banken, momenteel Afghaanse tegoeden vasthouden. Zo ja, om welke bedragen gaat het? Houdt de Europese Centrale Bank ook Afghaans geld vast en hoeveel?

Ik vraag dit in het licht van mijn aangenomen motie, die de regering verzocht om de Taliban niet als legitieme vertegenwoordiger van Afghanistan te beschouwen.

Het lijkt me in het verlengde daarvan logisch een illegitieme club dan ook geen toegang tot geld te geven! Graag een reactie.

Ik sluit af met Pakistan. De regering prijst dat land vanwege de evacuaties van Afghanen.
Wat de PVV betreft zou de Nederlandse opstelling heel anders moeten zijn.

Pakistan is misschien wel reden nummer één, waardoor het 20 jaar lange avontuur in Afghanistan gruwelijk is mislukt: Terroristen vinden er een veilig thuis en worden er met regelmaat omarmd.

Zoals afgelopen periode, waarin Pakistan is begonnen met het knuffelen en vrijpleiten van de islamitische terroristen van Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP)

Er werden zelfs 2000 van die griezels vrijgelaten uit de gevangenis! Ook werd Rizvi, de leider van deze terreurbende, van een Pakistaanse terreurlijst geschrapt.

Even voor de handelingen: Rizvi is de terrorist die een fatwa heeft uitgevaardigd tegen mijn fractievoorzitter Geert Wilders. Waardoor moslims over de hele wereld hem nu willen vermoorden.

In 2018 wilde Rizvi ook graag een atoombom op Nederland gegooid zien, vanwege een paar Mohammedcartoons. Geen fris figuur, kan je wel zeggen.

Hoe beoordeelt de minister deze ontwikkelingen in Pakistan?

Ook wil ik weten wat de implicaties op veiligheidsgebied zijn. Er zijn tenslotte 2000 terroristen losgelaten. Met die fatwa nog vers in het geheugen, lijkt me dit vrij problematisch;

voor mijn fractievoorzitter, voor Nederland en de rest van de wereld!

Een soortgelijk verhaal geldt ook voor een andere terroristische organisatie in Pakistan: de TTP.

Al eerder kwam er een Pakistaanse gek naar ons land. Die werd in de kraag gevat voor hij zijn doodsbedreiging aan het adres van Geert Wilders kon uitvoeren en kreeg 10 jaar gevangenisstraf.
Daarom verwacht ik nu extra alertheid richting hetgeen in Pakistan speelt. Ik hoor graag van de minister, of dat ook zo gevoeld wordt bij de betreffende instanties die onze veiligheid moeten bewaken.