Skip to main content

Schriftelijke vragen van de leden De Roon, Maeijer en Wilders (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Brussel van plan is een fonds op te richten voor de wederopbouw van Oekraïne

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Europa zal grootste deel van kosten voor wederopbouw Oekraïne betalen’? (*)

2.)
Klopt het dat de Europese Unie van plan is een fonds op de richten voor Oekraïne? Zo ja, wat vindt het kabinet hiervan en in welk stadium bevinden de plannen zich? Kan het kabinet alle (concept) stukken hierover met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Klopt het dat de lidstaten vanuit Brussel te horen hebben gekregen dat zij het grootste deel van de kosten zullen moeten betalen?

4.)
Klopt het dat de EU-ambassadeurs is verteld dat het bedrag zal kunnen oplopen tot honderden miljarden euro’s over een periode van tientallen jaren? Zo ja, wat vindt het kabinet hiervan? Zo nee, wat zal de omvang zijn van het fonds en hoeveel komt voor rekening van Nederlandse belastingbetaler?

5.)
Onder welke voorwaarden kan Oekraïne aanspraak maken op dit geld? Gaat het om leningen of subsidies? Zal er sprake zijn van gezamenlijke schulduitgifte?

6.)
Kan de minister garanderen dat de Nederlandse belastingbetaler niet voor het zoveelste Brusselse fonds zal gaan opdraaien? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.hln.be/buitenland/europa-zal-grootste-deel-van-kosten-voor-wederopbouw-oekraine-betalen~a481842a/