Skip to main content

PVV wil bescherming Christenen in Indonesië

Vragen van de leden Wilders en De Roon (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over moslim-oorlog tegen christenen in Indonesië.

1.)
Kent u het bericht "Muslim Groups talk war over ‘Christianization" (1)  en het bericht "Bidden voor de kerkgangers in Bekasi" (2)  waarin onder meer staat dat in moskeeën in Indonesië wordt opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijk oorlog tegen de verchristelijken van dat land?

2.)
Deelt u onze mening dat het onacceptabel is dat de Indonesische overheid dit gedoogt en er dus aan bijdraagt dat christenen in Indonesië het leven onmogelijk wordt gemaakt en dat men verder voor geweld moet vrezen?
Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid u de ambassadeur van de Republiek Indonesië te Nederland snel te ontbieden en hem hierop stevig aan te spreken en onmiddellijke actie van de Indonesische overheid te eisen om de veiligheid van de christelijke minderheid in de miljoenenstad Bekasi en elders in Indonesie te waarborgen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om de samenwerking met Indonesië te bevriezen, totdat dat land de christenen daadwerkelijk tegen (de dreiging van) geweld beschermt? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u in dat kader ook bereid om de behandeling van het ontwerp van Wet (3) tot Goedkeuring van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Indonesië anderzijds, te bevriezen? Zo neen, waarom niet?

1. http://www.thejakartaglobe.com/city/muslim-groups-talk-war-over-christianization/382952
2. http://weblogs.nrc.nl/jakarta/2010/02/03/bidden-voor-de-kerkgangers-in-bekasi/ 
3. Tweede Kamerstuk 32431