Skip to main content

PVV: opheldering over uitzetting christenen door Marokko

Vragen van de leden Bontes en De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Spanje haar zorgen heeft geuit over het uitzetten van christenen uit Marokko.

1.)
Bent u bekend met de berichten “Spanje: Marokko zet christenen uit” (*) en “Zorg over uitzetten christenen door Marokko?” (**)

2.)
Klopt het dat sinds maart van dit jaar er al 130 christenen zijn uitgezet door de Marokkaanse autoriteiten?

3.)
Zit er een stijging in het aantal uitgezette christenen in het afgelopen jaar in vergelijking met voorgaande jaren, gelet op het feit dat in maart 2010 er ook al zeven Nederlanders het land uit zijn gezet en in december 2009 er sprake was van de uitzetting van vijf christelijke zendelingen?

4.)
Kunt u aangeven hoeveel van de 130 uitgezette christenen de Nederlandse nationaliteit hebben? Zo neen, waarom niet?

5.)
Deelt u de ongerustheid van de Spaanse regering over het uitzetten van christenen? Zo ja, bent u bereid om net als de Spanjaarden deze kwestie aan te kaarten bij de Marokkaanse regering? Zo neen, waarom niet?

(*)  NOS teletekst vrijdag 16 juli
(**) Zorg over uitzetten christenen door Marokko, Telegraaf.nl