Skip to main content

SV Palestijnse doodstraf op OG transacties met Joden

Vragen van de leden De Roon en Kortenoeven (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het door de Palestijnse Autoriteit bekrachtigen van de doodstraf voor de verkoop van grond aan Joden.

1.)
Kent u het artikel ‘PA affirms death penalty for land sales to Israelis’(*)?

2.)
Kent het in RamAllah zetelende regime van de Palestijnse Autoriteit strafrechtelijke of anderszins beperkende bepalingen met betrekking tot de verkoop van onroerend goed aan a) Joden; b) Israelische staatsburgers; c) christenen? Zo ja, sinds wanneer zijn die bepalingen van kracht; op welk rechtsbeginsel en/of religieus concept zijn zij gebaseerd; voor welk grondgebied gelden zij precies; en wat zijn de concrete consequenties ervan – in de zin van aanklachten, strafzaken, veroordelingen en de tenuitvoerlegging van vonnissen, sinds het instellen van de bedoelde bepalingen?

3.)
Kent het in de Gazastrook zetelende regime van Hamas strafrechtelijke of anderszins beperkende bepalingen met betrekking tot de verkoop van onroerend goed aan a) Joden; b) Israelische staatsburgers; c) christenen? Zo ja, sinds wanneer zijn die bepalingen van kracht; op welk rechtsbeginsel en/of religieus concept zijn zij gebaseerd; voor welk grondgebied gelden zij precies; en wat zijn de concrete consequenties ervan – in de zin van aanklachten, strafzaken, veroordelingen en de tenuitvoerlegging van vonnissen, sinds het instellen van de bedoelde bepalingen?

4.)
Uitgaande van de veronderstelling dat het nieuwsbericht correct is, hoe beoordeelt u dan het met de dood bestraffen van onroerendgoedtransacties (in het algemeen en met Joden in het bijzonder) en wat gaat u er in dit specifieke geval tegen ondernemen?

5.)
Bevat de wetgeving van Oost-Palestina (het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië) nog steeds een strafrechtelijke beperking met betrekking tot de verkoop van onroerend goed aan Joden? Zo ja, hoe luidt deze precies en bent u dan met ons van mening dat dit een vorm van staatsantisemitisme is die in de bilaterale relaties met Nederland niet zonder consequenties kan blijven?

Ingezonden op 21 september 2010

(*) PA affirms death penalty for land sales to Israelis, Jpost.com